ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Με ποιον τρόπο η Ελληνική Προεδρία μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα κατά της διαφθοράς;

Με ποιον τρόπο η Ελληνική Προεδρία μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα κατά της διαφθοράς;
30-01-2014

Mε ποιον τρόπο η Ελληνική Προεδρία μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα κατά της διαφθοράς; Θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας. 

Η Διεθνής Διαφάνεια δημοσιεύει σήμερα νέα Έκθεση παρουσιάζοντας επτά σημαντικούς τομείς στους οποίους η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προσφέρει ουσιαστικό έργο για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ενίσχυση της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και η αναθεώρηση του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποτελούν ορισμένες από τις ουσιαστικές προκλήσεις που απαιτούν την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Συμβούλιο της ΕΕ.

«Σε μια εποχή όπου τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες θεωρούν τη διαφθορά σημαντικό πρόβλημα στη χώρα τους, η Ελληνική Προεδρία μπορεί να πρωταγωνιστήσει προωθώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της απονομής δικαιοσύνης, της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών θεσμών, της προστασίας των οικονομικών πόρων της Ένωσης, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος. Το Υπόμνημα Θέσεων, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος, από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος και το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας με την ΕΕ στις Βρυξέλλες, σκιαγραφεί τις δυναμικές και τις προκλήσεις, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, που αφορούν στην:

• άσκηση πίεσης προς τα κράτη-μέλη να καταθέσουν συγκεκριμένο πλάνο για την πάταξη του φαινομένου σε εθνικό επίπεδο

• προώθηση των διαπραγματεύσεων για ένα πιο διάφανο πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων,

• επανεξέταση του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας με την ενεργό συμμετοχή του Συμβουλίου της ΕΕ

• δημιουργία δημόσιου μητρώου με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών, στο πλαίσιο αναθεώρησης της 3ης Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

• επίτευξη ομοφωνίας για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

• απλοποίηση των κανόνων και στην ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης για τις δημόσιες συμβάσεις

• προώθηση της Οδηγίας για την δημοσίευση μη οικονομικών στοιχείων των μεγάλων εταιρειών.

«Η Ελληνική Προεδρία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση της ανεργίας και την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εκπλήρωση των στόχων είναι να θέσει τα ζητήματα πάταξης της διαφθοράς υψηλά στην ιεραρχία της Ευρώπης», τονίζει ο Κ. Μπακούρης.

Υπόμνημα Θέσεων για την Ελληνική Προεδρία (ελληνικά) Position Paper for Greek Presidency (english)

Σημείωση

To Υπόμνημα Θέσεων «Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Δεσμεύοντας τις Προεδρίες της ΕΕ στον Αγώνα κατά της Διαφθοράς», που υλοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ, σε συνεργασία με τα Εθνικά Παραρτήματα της Λιθουανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Λετονίας. Το πρόγραμμα, διάρκειας 2 ετών, στοχεύει στην προώθηση προτάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας, η Διεθνής Διαφάνεια θα συλλέγει στοιχεία και θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις δεσμεύσεις της Προεδρίας ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μετά τη λήξη κάθε Προεδρίας της ΕΕ, η Διεθνής Διαφάνεια θα δημοσιεύσει ένα Πίνακα Βαθμολογίας της Προεδρίας (Scorecard).

ec

Με οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη & Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.

Φωτογραφία: DDanzig <http://www.flickr.com/photos/ddanzig/> (Flickr) | CC BY-NC-ND 2.0
Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
tihellas@otenet.gr
τηλ: 210 7224940

Μετάβαση στο περιεχόμενο