ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη – Πρακτικός Οδηγός

Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη – Πρακτικός Οδηγός
23-09-2013

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών, εξέδωσε έναν «Πρακτικό Οδηγό για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρώπη» στον οποίο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται οι διατάξεις των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων. Ειδικότερα, στο βιβλίο αυτό περιέχονται τα κείμενα: α) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), με πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, β) του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξηγούνται με τρόπο απλό οι διατάξεις τους.
Όπως περιγράφει και ο τίτλος, σκοπός της έκδοσης είναι να δοθεί στον πολίτη ένας χρήσιμος Οδηγός για το σπουδαίο αυτό θέμα.
Γλώσσα: ελληνικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο