Διακυβέρνηση

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα κίνημα, το οποίο αποτελείται από το παγκόσμιο δίκτυο εθνικών τμημάτων, τη Διεθνή Γραμματεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη, τη Συμβουλευτική Επιτροπή καθώς και μεγάλο αριθμό εθελοντών. Το κίνημα διοικείται σύμφωνα με το Διεθνή Καταστατικό Χάρτη »

Το ανώτατο σώμα λήψης αποφάσεων είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών, όπου διαπιστευμένα τμήματα και μέλη συνέρχονται για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα, να εγκρίνουν ψηφίσματα και να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το ανώτατο διοικητικό σώμα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ »

governance-organigram_620

Μετάβαση στο περιεχόμενο