ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της ηγεσίας, Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2014

Το φετινό Συνέδριο «Κράτος και Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας» της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η Ηγεσία στον Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα, στην καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Οι τομείς στους οποίους θα γίνει αναφορά είναι η Ακεραιότητα στην Πολιτική και στις Επιχειρήσεις καθώς επίσης και η Ενεργοποίηση των Πολιτών μέσα από την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα», η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ανάδειξη Καλών Πρακτικών.
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της μικροδιαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από τις Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, από το 2007 έως σήμερα.
Πρόσκληση με πρόγραμμα συνεδρίου (ελληνικά)
Conference Invitation & agenda (english)
Βιογραφικά ομιλητών

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο