ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στον καθρέφτη

Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μπροστά στον καθρέφτη
12-09-2013

Σύνταξη: Άννα Δαμάσκου,
Διεθνής Διαδάνεια-Ελλάς/ Κείμενο Πολιτικής, 4/2012

Είναι προς το απόλυτο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, τα πολιτικά κόμματα -οι θεμέλιες λίθοι της Δημοκρατίας- να λειτουργούν με όρους ανεξαρτησίας, διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας. Το Κείμενο Πολιτικής συνοψίζει μια σειρά από προτάσεις, όπως κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος και αφορούν στην ενίσχυση της ακεραιότητας των κομμάτων, μέσα από θέσπιση σχετικού νόμου λειτουργίας, δημιουργία αποτελεσματικής ανεξάρτητης αρχής εποπτείας και ελέγχου, αναμόρφωση του πλαισίου οικονομικής διαχείρισης των κομμάτων κ.ά.
Γλώσσα: ελληνικά

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο