Σύμβαση ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας Ξένων Λειτουργών

Κάθε χρόνο, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς εποπτεύει την εφαρμογή της Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  σε εθνικό επίπεδο, καταθέτοντας την Ετήσια Έκθεση Προόδου στην Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις Εκθέσεις:

ΔΔ Έκθεση Προόδου ΟΟΣΑ 2008 (αγγλικά)
ΔΔ Έκθεση Προόδου ΟΟΣΑ 2009 (αγγλικά)
ΔΔ Έκθεση Προόδου ΟΟΣΑ 2010 (αγγλικά)
ΔΔ Έκθεση Προόδου Συνθήκης ΟΟΣΑ 2012 (αγγλικά)

ΔΔ_Έκθεση Προόδου Συνθήκης ΟΟΣΑ 2013 (αγγλικά)

ΔΔ Έκθεση Προόδου Συνθήκης ΟΟΣΑ 2014 (αγγλικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο