Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς είναι μέλος της συμμαχίας «UNCAC Coalition» για την τήρηση της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς, συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία της στην αποτελεσματική εποπτεία της τήρησης των διατάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της Συνθήκης σε εθνικό επίπεδο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο