Έρευνες: μετρώντας τη διαφθορά

Η Διεθνής Διαφάνεια έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία για τη μέτρηση και αξιολόγηση του φαινομένου της διαφθοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι έρευνες που υλοποιούμε αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο ευαισθητοποίησης για το μέγεθος και τις επιπτώσεις της διαφθοράς καθώς και μοχλός πίεσης προς τις κυβερνήσεις για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησής της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο