Άμυνα

Οι προμήθειες αμυντικών εξοπλισμών περιλαμβάνουν υπέρογκα χρηματικά ποσά και απόρρητες πληροφορίες.

Σε συνεργασία με το Transparency International Defence and Security Programme, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς προωθεί στους αρμόδιους φορείς, μηχανισμούς πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς στον χώρο των προμηθειών των αμυντικών εξοπλισμών.

Ο Δείκτης κατά της Διαφθοράς στην Άμυνα (Government Defence Anti-Corruption Index) αναλύει τους τρόπους με τους οποίους 82 χώρες παγκοσμίως προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στον τομέα της άμυνας. Οι χώρες αυτές αποτελούν το 94% της παγκόσμιας δαπάνης για την άμυνα για το 2011, που αντιστοιχεί σε 1,6 τρις δολάρια.
Οι χώρες κατατάσσονται σε ζώνες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, όπου στη ζώνη Α εντοπίζονται χώρες με πολύ χαμηλό κίνδυνο, ενώ στη ζώνη F χώρες με υψηλό κίνδυνο και βαθμολογούνται βάσει 77 δεικτών, οι οποίοι καλύπτουν 5 καίριες πτυχές του τομέα της άμυνας: πολιτική, χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, επιχειρήσεις και προμήθειες.
Η Ελλάδα ανήκει στη Ζώνη C, μαζί με άλλες 16 χώρες (π.χ. Βραζιλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) όπου εντοπίζεται μεσαίος κίνδυνος διαφθοράς.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Δείκτη κατά της Διαφθοράς στην Άμυνα

Government Defence Anti-Corruption Index

Μετάβαση στο περιεχόμενο