Yποβολή απόψεων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις διατάξεις των σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Προς
κ. Μιχάλη Καλογήρου
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Λεωφ. Μεσογείων 96
11527 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Θέμα: Yποβολή απόψεων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για τις διατάξεις των σχεδίων
Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Διεθνής Διαφάνεια- Ελλάς παρακολουθεί από μακρού χρόνου την διαδικασία τροποποίησης
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπό το φως των εξελίξεων στο
εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, και καλωσορίζει την προσπάθειά σας να φέρετε την μεγάλη
αυτή προσπάθεια εις πέρας.
Η παράταση της προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης την οποία χορηγήσατε, δεδομένου του
έντονου ενδιαφέροντος σχολιασμού των σκοπούμενων τροποποιήσεων, έδωσε την ευκαιρία σε
πλήθος εξειδικευμένων επιστημόνων και ομάδων ενδιαφέροντος να υποβάλουν τις απόψεις
τους.
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της διαφθοράς στη χώρα μας, αποστολή στην
οποία σας θεωρούμε αμέριστο σύμμαχό μας, επιτρέψτε μας να υποβάλουμε επιγραμματικά,
δια της παρούσης, τις απόψεις και τις ανησυχίες μας για τις διατάξεις των σχεδίων Ποινικού
Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έχοντας ως βασικό γνώμονα τις διεθνείς δεσμεύσεις
της χώρας μας, δυνάμει ιδίως:

– της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων
Λειτουργών στις Διεθνείς και Επιχειρηματικές Συναλλαγές (που κυρώθηκε με τον ν.
2656/1998),
– της Ποινικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Διαφθορά και του
Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου καθώς και της Αστικής Σύμβασης του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την Διαφθορά (που κυρώθηκαν με τον ν. 3560/2007) και
– της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (που κυρώθηκε με τον ν.
3666/2008),
καθώς και της συνακόλουθης τακτικής αξιολόγησης που η χώρα μας δέχεται από τους
αντίστοιχους μηχανισμούς, με σαφή αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
 Kρίνουμε ως οπισθοδρόμηση:
– την κατάργηση των κακουργηματικών υπαλλαγών τέλεσης των εγκλημάτων δωροδοκίας,
– την ελάφρυνση των ποινών για αδικήματα δωροδοκίας, η οποία αναμένεται μάλιστα να
επηρεάσει πολλές σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις,
– την πρόβλεψη περισσότερων προϋποθέσεων για την επιβολή κυρώσεων για πράξεις
δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών, η οποία γεννά και ζητήματα συμμόρφωσης
προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας,
– την μετακίνηση της διάταξης περί ιδιωτικής διαφθοράς σε άλλο κεφάλαιο του Ποινικού
Κώδικα, η οποία ενισχύει την ήδη περιορισμένη γνώση και ορασιμότητα του σχετικού
αδικήματος: η έλλειψη εξοικείωσης του νομικού κόσμου μπορεί να δημιουργήσει μείζονα
προβλήματα, ενόψει και του περιορισμού της έννοιας του δημοσίου τομέα και της
συνακόλουθης μείωσης των κατηγοριών υπαλλήλων που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Σας προτρέπουμε:

– να φροντίσετε να θεσμοθετηθεί και στην ελληνική έννομη τάξη η ποινική ευθύνη των νομικών
προσώπων, ώστε να ενισχυθούν και οι ελλιπείς υπάρχουσες διατάξεις για την ποινική ευθύνη
των νομικών προσώπων για πράξεις διαφθοράς,
– να αποκλείσετε τη δυνατότητα αναβολής ή αναστολής της δίωξης πολιτικών πράξεων και
αδικημάτων μέσω των οποίων μπορούν να διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις του Κράτους, στο
πλαίσιο όλων των εγχώριων και αλλοδαπών αδικημάτων δωροδοκίας, διατηρώντας την
διάταξη που ήδη υπάρχει,
– να διευρύνετε τις περιπτώσεις παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και να
αποσαφηνίσετε την σχετική διαδικασία, μεριμνώντας επίσης και για τις περιπτώσεις διεθνούς
ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες, απουσία
σχετικών διμερών ή πολυμερών συνθηκών.

Με την βεβαιότητα ότι οι απόψεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, οι οποίες απηχούν τόσο
τις πάγιες θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας όσο και τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων της
χώρας σε θέματα διαφθοράς, θα ληφθούν υπόψη, σας δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε
άοκνος συμπαραστάτης σας στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην χώρα μας.

Με τις ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μας,

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Διεθνής Διαφάνεια Ελλας Eπιστολή προς Υπ. Δικαιοσύνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο