ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σύγχρονες Προκλήσεις Εταιρικού Ενδιαφέροντος

11η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

 26 Ιουλίου 2022

Στην τριλογία νομοθετικές εξελίξεις – μηδενική ανοχή – διεθνείς προκλήσεις στην αγορά ενέργειας επικεντρώθηκε το 11ο Round Table, που διοργάνωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2022 η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, στο πλαίσιο της δράσης  Business Integrity Forum που αναπτύσσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Τη συζήτηση «Σύγχρονες Προκλήσεις Εταιρικού Ενδιαφέροντος» παρακολούθησαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι των μελών του Forum, στα οποία συγκαταλέγονται μερικές από τις κορυφαίες διεθνείς και εγχώριες εταιρίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μέσα από τη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, τοποθετήθηκαν με εισηγήσεις καταξιωμένοι ομιλητές ενώ ταυτόχρονα δόθηκε το βήμα σε εκπροσώπους και στελέχη μελών του Forum, να ανταλλάξουν απόψεις και πολύτιμη τεχνογνωσία για τη δυναμική που στηρίζεται στις νέες επιταγές και τις προτεραιότητες που θέτουν οι κοινωνίες μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο εταιρικός κόσμος.

Μια σειρά νέων προκλήσεων έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση τοπικό επίπεδο, πόσο μάλλον μετά από μια περίοδο μακράς ύφεσης, με έναν πόλεμο ο οποίος μαίνεται στην Ουκρανία και επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, και αμέσως μετά από μία  διετία πρωτοφανούς πανδημίας. Προκλήσεις που εστιάζονται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, με ό,τι αυτή συμπαρασύρει, αλλά και σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και σύγχρονες κοινωνικές επιταγές στις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν και να υιοθετήσουν οι εταιρίες που θέλουν να ατενίζουν το μέλλον τους με θετικό πρόσημο.

Την έναρξη της Στρογγυλής Τράπεζας πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Άρης Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα και τη σημασία της υιοθέτησης και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις τονίζοντας ότι η αξιοπιστία των εταιριών και η εταιρική ευθύνη συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την προώθηση των ιδεών και των αξιών των επιχειρήσεων. Επισήμανε παράλληλα την αξία του «ανοιχτού διαλόγου» μεταξύ των επιχειρήσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ανάμεσα σε εξειδικευμένα στελέχη, έτσι όπως όπως αυτός γίνεται πράξη μέσα από το Business Integrity Forum, δίνοντας τον τόνο για τη δυναμική ανάπτυξη της δράσης στο επόμενο διάστημα.

Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις, Προκλήσεις και Επιταγές

Στην 1η θεματική ενότητα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις, Προκλήσεις και Επιταγές» τοποθετήθηκαν με παρουσιάσεις τους η κ. Βίκυ Μόκκα, Compliance Case Management & Contact Channels Section Manager του Ομίλου OTE,  ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της MYTILINEOS, καθώς και ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής & Συνιδρυτής του Vouliwatch.

Με θέμα της ομιλίας της «Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4808/2021», η κ. Βίκυ Μόκκα αναφέρθηκε εκτενώς στο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στην ανάγκη προστασίας των εργαζομένων που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως υπογράμμισε η κ. Μόκκα: «Οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα πρόληψης και τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαχείρισης καταγγελιών που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σκοπός του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 και της αντίστοιχης εταιρικής Πολιτικής, που πρέπει εφαρμόζεται, είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα των προσώπων σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση».

Για το «Business Partner Sanction Screening: σύστημα ελέγχου συνεργατών & οικονομικές κυρώσεις» τοποθετήθηκε ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης αναλύοντας το θέμα των οικονομικών κυρώσεων, πως αυτό αφορά μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και παρουσίασε ως καλή πρακτική ένα μηχανισμό για τον έλεγχο πελατών και προμηθευτών πριν από τη σύναψη συμβατικής σχέσης καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση αυτών κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που συχνά περνάει under-the-radar με τίτλο «H διαφάνεια & το lobbying: τι ορίζει και τι αλλάζει ο νέος νόμος για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς», παρουσίασε ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος του Vouliwatch ο οποίος στάθηκε στο θετικό πρόσημο που μπορεί να έχει το lobbying αρκεί να ασκείται καλόπιστα και εντός νομιμότητας.

Όπως σημείωσε ο κ. Λουκόπουλος: «H προστασία των διαδικασιών λήψης αποφάσεων δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας. Είναι κυρίως θέμα διασφάλισης της ίσης πρόσβασης στα κέντρα αποφάσεων. Καταγράφοντας τις συναντήσεις σε ένα ανοιχτό μητρώο θα έχουμε εικόνα για το ποια συμφέροντα υπερεκπροσωπούνται στο decision making επίπεδο και ποια όχι. Σε αυτό ακριβώς πρέπει να αποσκοπεί η ρύθμιση του lobbying, δηλαδή στην θέσπιση υποχρέωσης εκ του νόμου για ανοιχτότητα, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις πολιτικές διαδικασίες».

Μηδενική Ανοχή: Ρεαλιστικό ή Ουτοπικό;

Στην έννοια της «μηδενικής ανοχής» και στο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αυτή συνιστά αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ, με τίτλο της ομιλίας του: «Μηδενική ανοχή: ρεαλιστικό ή ουτοπικό».

Ο κ. Οικονόμου παρουσίασε πως θεμελιώθηκε, αρχικά, με κοινωνικά πειράματα η έννοια της μηδενικής ανοχής στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980 ως μέθοδος αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, η οποία θεωρήθηκε πολύ πετυχημένη και συνεχίστηκε να εφαρμόζεται. Εστιάζοντας σε θέματα ηθικής και δεοντοπραξίας στο χώρο των επιχειρήσεων, ο κ. Οικονόμου έθεσε το ερώτημα: «Έχουν οι επιχειρήσεις ηθική;» για να δώσει αμέσως την απάντηση: «Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ηθική, οι άνθρωποι έχουν (M. Friedman)».

Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου: «Η επικράτηση μιας υγιούς επιχειρηματικής κουλτούρας αποτελεί καθήκον των ηγετικών, ιδίως, επιχειρήσεων, που, εν τέλει, εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Έτσι, τα ethics γίνονται business».

Διεθνείς Προκλήσεις και Αγορά Ενέργειας: ο Πόλεμος στην Ουκρανία θα διαμορφώσει μια νέα Πραγματικότητα;

Μία αναλυτική όσο και ενδελεχή εισαγωγή στην 3η ενότητα της συζήτησης «Διεθνείς προκλήσεις και αγορά ενέργειας: ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα;» έκανε ο κ. Μιχάλης Μαθιουλάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ με τίτλο της ομιλίας του:  «Μετά την Ουκρανία: το αναδυόμενο γεωπολιτικό τοπίο». Ο κ. Μαθιουλάκης εστίασε στις επιθέσεις που δέχεται η ενεργειακή αγορά και εξέφρασε τις εύλογες ανησυχίες που υπάρχουν για τη συνολική ενεργειακή παροχή και τον πληθωρισμό σημειώνοντας ότι «ακόμα και αν υπήρχε αποκλιμάκωσση της κρίσης, αυτό δε θα αντικατοπτριζόταν άμεσα στις τιμές της ενέργειας». Όπως τόνισε: «Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση παράγει πολλαπλούς κινδύνους για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες καθώς πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα αποδυναμώνει ή και αναστρέφει κρίσιμες πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Andrea Pagano, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων, Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ είχε ως θέμα της ομιλίας του: «Κίνδυνοι, δεοντολογία και εξελίξεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση υπό το πρίσμα της κρίσης στην Ουκρανία». Ο κ. Pagano μοιράστηκε με τα μέλη του Forum την προσέγγιση του ΔΕΣΦΑ για την ανανέωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. «Στο ΔΕΣΦΑ, αντιμετωπίσαμε άμεσα την ανάγκη ανάπτυξης της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου για να μπορέσουμε να παρέχουμε εξατομικευμένη ανάλυση κινδύνου για στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ξαφνικούς κινδύνους όπως π.χ. η κρίση της Ουκρανίας και η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης».

Ολοκληρώνοντας τη Συζήτηση για το επίκαιρο της ενέργειας, το λόγο πήρε ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο κ. Δαγούμας μιλώντας με θέμα: «Σύγχρονες αποκλίσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού», τόνισε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από την κοινή αγορά ενέργειας. Αναφερόμενος στο ενεργειακό τοπίο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για τη χώρα μας και διεθνώς, ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καλείται να συνδράμει με αποθέματα ενέργειας, πέρα από την εγχώρια αγορά, και τις γείτονες χώρες.

Όπως σημείωσε: «Η διαφάνεια είναι εγγενές συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και η ΡΑΕ είναι προσηλωμένη στην απρόσκοπτη ενημέρωση των συμμετεχόντων και των καταναλωτών. Οι πρωτοβουλίες της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικές και η ΡΑΕ είναι αυτονόητος αρωγός».

Ο κ. Άγγελος Κασκάνης, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, έκλεισε την πολύ ενδιαφέρουσα 11η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum (BIF) με τα συμπεράσματα της ημέρας. Ταυτόχρονα, ο κ. Κασκάνης μοιράστηκε με τα μέλη του Forum μια σημαντική είδηση και εξέλιξη για το διεθνή χαρακτήρα που αποκτά η πρωτοβουλία του BIF, με τη Διεθνή Διαφάνεια, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα κατά της διαφθοράς, να διασυνδέει κορυφαία στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα της παγκόσμιας ατζέντας μέσα στο επόμενο έτος.

—————————–

Τι είναι το Business Integrity Forum

> Το Business Integrity Forum (BIF) είναι μία δράση που έχει αναπτύξει παγκοσμίως η Διεθνής Διαφάνεια. Αφορά σε ένα δίκτυο -το συντονισμό του οποίου στη χώρα μας έχει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς-, εταιριών-μελών, οι οποίες διακηρύσσουν ανοιχτά τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

Οι εταιρείες-μέλη του BIF μπορούν να ωφεληθούν από σημαντικά προνόμια, όπως συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, τακτικές ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, πρόσβαση στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς, πρόσβαση στα anti-corruption and transparency εργαλεία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια κ.ά.

Στο BIF μετέχουν κορυφαίες στον κλάδο τους, διεθνείς και ελληνικές εταιρίες/φορείς. Συγκεκριμένα: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ A.E., ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, DELOITTE, COCA – COLA ΑΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΕΣΥΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., GRANT THORNTON, INTERAMERICAN, KPMG A.E., MYTILINEOS S.A., ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ, PFIZER HELLAS A.E., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΣΟΛ Crowe, A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο