Επιτροπή Δεοντολογίας

Μέλη της Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΥΠΑΣ – Συνταξιούχος Οικονομολόγος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ – Partner | Forensic, Financial Crime & Disputes, Deloitte Business Solutions S.A.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΠΟΣ – Managing Partner – Zepos & Yannopoulos

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Πλαίσιο Λειτουργίας Επιτροπής Δεοντολογίας

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο