Η ευκαιρία να ηγηθούν οι χώρες της ΕE σε θέματα προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

Η πρόσφατη υιοθέτηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος ανοίγει ένα διετές παράθυρο ευκαιρίας, ώστε τα κράτη μέλη της να ηγηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο στην προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, ενσωματώνοντας την Οδηγία στο εθνικό δίκαιό τους.
Η Διεθνής Διαφάνεια έχει δημοσιεύσει ένα κείμενο πολιτικής με συγκεκριμένες προτάσεις, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους τις βέλτιστες πρακτικές που θα προστατεύουν αποτελεσματικά τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος και θα καταπολεμούν τη διαφθορά. Το κείμενο περιλαμβάνει προτάσεις έτσι ώστε η εθνική νομοθεσία να καλύπτει κάθε πιθανό περιστατικό καταγγελίας και, έτσι, να διασφαλίζει την προστασία όλων των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αφορούν σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και διαβαθμισμένων πληροφοριών.
Η Διεθνής Διαφάνεια συμβουλεύει επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στις δικαστικές διαδικασίες και να δημιουργήσουν εθνικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία και εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για τη συλλογή και δημοσίευση δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της.
Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, η Διεθνής Διαφάνεια θα παρακολουθεί την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν επαρκή και ίση προστασία όλοι όσοι υψώνουν τη φωνή τους καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις του νόμου και τη διαφθορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο