ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς αναζητά εξωτερικό συνεργάτη – ειδικό επικοινωνιακής εκστρατείας (communication campaign specialist), για παροχή υπηρεσιών επικοινωνιακής καμπάνιας για την αποτελεσματική ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistleblowers).  Η καμπάνια αφορά το διάστημα Απριλίου – Δεκεμβρίου 2021 και έχει ανώτατο προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και άτυπες ομάδες επαγγελματιών (επικοινωνιολόγοι, γραφίστες κλπ.)  πρέπει να  υποβάλουν  το/τα βιογραφικό/α τους, συνοδευτική επιστολή και προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενεργειών (κείμενα, γραφιστικά, μέσα, οπτικοακουστικό υλικό κλπ)
  • Κόστος (συνολικά και ανά περιγραφόμενη υπηρεσία)
  • Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία έναρξης και λήξης τους.

Στην αξιολόγηση της σχετικής εμπειρίας θα συνεκτιμηθούν συγκεκριμένα έργα/ καμπάνιες που έχουν αναλάβει οι υποψήφιοι για φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή με παρόμοια θεματολογία με αυτή της πρόσκλησης.
Όλες οι προσφορές θα συνεκτιμηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Μέγιστη βαθμολογία ανά κριτήριο:

  • Κόστος: 40
  • Σχετική εμπειρία: 40
  • Χρονοδιάγραμμα παράδοσης ανά υπηρεσία: 20

Σύνολο βαθμολογίας: 100
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα ανωτέρω ζητούμενα έγγραφα (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, προσφορά) στο tihellas@otenet.gr έως και την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο tihellas@otenet.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο