Σύμφωνο Ακεραιότητας: Ημερίδα στις Βρυξέλλες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου Integrity PactsCivil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, phase ΙΙ, την Παρασκευή, 17/6/2016 διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ειδική ημερίδα στις Βρυξέλλες, για την πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ακεραιότητας στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ενημέρωση για τους συνολικούς στόχους του έργου, τις σχετικές προσδοκίες και προκλήσεις, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της ΕΕ ανέδειξαν με τις ομιλίες τους τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως εργαλείου στην προσπάθεια ενίσχυσης των δομών λογοδοσίας και ακεραιότητας, καθώς και καταπολέμησης της διαφθοράς.
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι 16 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με προεξάρχοντα τα εθνικά παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, καθώς και εκπρόσωποι από 17 Αναθέτουσες και Διαχειριστικές Αρχές ευρωπαϊκών χωρών. Από την Ελλάδα την Περιφέρεια Αττικής (ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή) εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Κ. Παπαχρυσοβέργης και την ΕΥΔ ΕΠ Αττικής το στέλεχος κ. Α. Κανελλόπουλος, ενώ τον εποπτικό ρόλο έχει αναλάβει το ελληνικό γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας.
Το «Σύμφωνο Ακεραιότητας» (ΣΑ) είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει από το 1990 σε περισσότερες από 15 χώρες η Διεθνής Διαφάνεια με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ της εκάστοτε αναθέτουσας δημόσιας αρχής και των υποψηφίων αναδόχων, ότι θα απέχουν από πράξεις δωροδοκίας, αθέμιτες συμπράξεις και άλλες πρακτικές διαφθοράς από την διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την οριστική παράδοση του έργου. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των διαδικασιών, που λειτουργεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως τα εθνικά παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας.
Το Σύμφωνο ακεραιότητας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, εξασφαλίζει ότι τα έργα υποδομής και άλλα δημόσια έργα παραδίδονται σύμφωνα με τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, και αποτρέπει τη δημιουργία «οδών» για παράνομο κέρδος. Ταυτόχρονα ενισχύει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στη δημόσια διοίκηση, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός πιο φιλόξενου επενδυτικού κλίματος και δίνει την ευκαιρία στην κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει ενεργά για την ακεραιότητα των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διεθνή Διαφάνεια- Ελλάς:
τηλ.: 210 7224940
Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του Transparency International EU Office
http://www.transparencyinternational.eu/2016/06/integrity-pacts-safeguarding-eu-funds/
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13530298_10154255696666585_1186232065_n

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο