Η τροποποίηση στη Διαύγεια ανοίγει το δρόμο στην αδιαφάνεια

Η Διαύγεια ήταν, και παραμένει, ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της διαφάνειας στη χώρα μας. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν χαιρετίσει πριν από πέντε χρόνια, αυτήν την πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία καθώς για πρώτη φορά κατοχύρωνε νομικά και προωθούσε θέματα διαφάνειας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, σηματοδοτούσε ένα νέο ήθος για τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Σήμερα ωστόσο, η τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή αποτελεί ένα μεγάλο θεσμικό ατόπημα για τη χώρα μας.
Ο νόμος της Διαύγειας, ως είχε μέχρι χθες, περιείχε ορισμένες αστοχίες και ως προς την έλλειψη προστασίας δεδομένων ορισμένων φυσικών προσώπων αλλά και, ως προς την εφαρμογή του: από τη μία πλευρά περιλαμβάνει περιττή πληροφόρηση π.χ. ανάρτηση στο διαδίκτυο καθημερινών μικρο-εξόδων (τρόφιμα, αναλώσιμα κλπ.) και από την άλλη, αρκετοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αναρτούν την απαραίτητη πληροφόρηση που απαιτεί ο νόμος. Τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα είναι να γίνεται δύσκολη η πρόσβαση του πολίτη στην πληροφορία και οπωσδήποτε, χρονοβόρα.
Είναι απαραίτητο επομένως να επανασχεδιαστεί ο τρόπος εφαρμογής του νόμου για να είναι εύκολα προσβάσιμος στους πολίτες χωρίς τον αποκλεισμό σημαντικών πληροφοριών. «Παρά τις βελτιώσεις που απαιτούνται, η Διαύγεια ως θεσμός, πρέπει να διαφυλαχτεί αλώβητος γιατί είναι ο μοναδικός δρόμος πρόσβασης των πολιτών στη πληροφόρηση», σημειώνει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας, Κώστας Μπακούρης, και συνεχίζει: «Η ψήφιση της τροπολογίας -που στην ουσία αλλοιώνει το χαρακτήρα της Διαύγειας ως βασικού θερμού που επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν και να παρεμβαίνουν στη λειτουργία του κράτους όταν διαπιστώνουν κακοδιαχείριση- μας βρίσκει αντίθετους. Είναι μία πράξη που «επιτρέπει» τη σπατάλη και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην αδιαφάνεια και πιθανά, στη διαφθορά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο