Διαφάνεια στην εταιρική πληροφόρηση

Νέα Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας για την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς
Το 39% των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας: «Διαφάνεια εταιρικής πληροφόρησης: Αξιολόγηση του επιπέδου δημοσιοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις». Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με δύο εταιρίες του κλάδου να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος επισήμανε: «Μέσα από αυτή την πιλοτική έρευνα, με χαρά διαπιστώσαμε ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες, στην πλειοψηφία τους, αναγνωρίζουν την αξία της ανάπτυξης και δημοσιοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους καθώς και την αξιοπιστία της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας».
Η Έκθεση, η οποία βασίστηκε σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια παγκοσμίως, αξιολογεί την πρόσβαση των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στους επίσημους ιστοτόπους των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν αξιολογείται ο βαθμός έκθεσης των εκάστοτε επιχειρήσεων στη διαφθορά ή η ποιότητα/ αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πρακτικών καταπολέμησής της. Συνεπώς, δεν σημαίνει ότι για τις εταιρίες που έλαβαν χαμηλή/μηδενική βαθμολογία υιοθετούν διεφθαρμένες πρακτικές, αλλά απλώς ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τον τρόπο που την καταπολεμούν, μέσα από πολιτικές και προγράμματα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου εταιρίες δεν έχουν site και συνεπώς έλαβαν μηδενική βαθμολογία. Στις περιπτώσεις αυτές, αποκλείεται η δυνατότητα στους πολίτες να λάβουν γνώση των πρακτικών ή των προσπαθειών της επιχείρησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βαθμολογίας συνημμένα.
Η ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων μεταξύ των εταιριών, οφείλεται στο γεγονός ότι η δημοσιοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς είναι στην εθελοντική ευχέρεια των επιχειρήσεων. Εντούτοις, η πλειοψηφία των υπό αξιολόγηση εταιριών έχει υιοθετήσει τη 10η αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας».
Η δέσμευση της διοίκησης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, η ευρεία δημοσιοποίηση στοιχείων για τις πολιτικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση και η εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους συμμετόχους (προσωπικό, προμηθευτές, μέτοχοι, πελάτες, τοπική κοινωνία), είναι ορισμένες από τις προτάσεις που αναδεικνύει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς στην έκθεση για την καλύτερη επίδοση των επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων –μέσα από τη δημοσιοποίηση στοιχείων- ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες στη διαφθορά να ευδοκιμήσει. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς μέσα από τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων, με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης, θα παρουσιάσει πρακτικά εργαλεία και προτάσεις για την ενδυνάμωση της πρόσβασης των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση. «Εταιρίες που είναι εξωστρεφείς, προσφέροντας πληροφορίες για τη λειτουργία τους και τις πολιτικές τους, είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν μέρος της λύσης παρά του προβλήματος της διαφθοράς», τονίζει ο Κ. Μπακούρης.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε:
Έκθεση ¨Διαφάνεια στην Εταιρική Πληροφόρηση”
Ερωτηματολόγιο έρευνας & τρόπος βαθμολόγησης
Αναλυτική βαθμολογία εταιριών
Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα TRAC
Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας “Transparency in Corporate Reporting: Assessing the world’s largest companies” (αγγλικά)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο