Παραμένουν κενά στην αναθεώρηση του πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τι προσπάθεια κατέβαλε η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να καταπολεμήσει τη διαφθορά; Η Διεθνής Διαφάνεια επισημαίνει ότι ενώ η Ελλάδα έθεσε το ζήτημα υψηλά στην ατζέντα, τα κράτη-μέλη συλλογικά ήταν απρόθυμα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νέα Έκθεση δημοσιεύεται σήμερα από το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ και τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος, στην οποία αξιολογούνται οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου της ΕΕ ως προς τα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας, κατά την ηγεσία της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η Έκθεση Αξιολόγησης (Scorecard) επισημαίνει ότι παρά τις καλύτερες προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας, σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος από την πλευρά του Συμβουλίου στην προώθηση νομοθετημάτων κατά της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση του Συμβουλίου του περασμένου Μαΐου σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να δημοσιοποιούνται πληροφορίες για το ποιος πραγματικά κατέχει και διοικεί τις ανώνυμες συγκεκαλυμένες εταιρείες.
«Η Ελληνική Προεδρία παίρνει τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε βασικά νομοθετήματα κατά της διαφθοράς, όπως τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και διατάξεις διαφάνειας για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων», τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος. «Η καλή όμως επίδοση της Ελληνικής Προεδρίας δεν συνάδει με την ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με τον προϋπολογισμό της. Μπορεί να θεωρείται η οικονομικότερη Προεδρία, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να το διαπιστώσουν».
«Η αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την πάταξη της διαφθοράς», τονίζει ο Carl Dolan, Διευθυντής του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ (Transparency International EU Office). «Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να στερούνται φιλοδοξίας για να καταπολεμήσουν την κρυφή ιδιοκτησία και υπάρχει το ρίσκο να δημιουργηθούν νέοι κανόνες γεμάτοι κενά».
Η Ελληνική Προεδρία πέτυχε την επίτευξη συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, σημείωσε πρόοδο ως προς τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και ολοκλήρωσε το νομοθέτημα το οποίο υποχρεώνει μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν τα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς (αν και η ισχύς της οδηγίας αποδυναμώθηκε αρκετά συγκριτικά με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Η Διεθνής Διαφάνεια εκφράζει επίσης της λύπη της ότι η Ελληνική Προεδρία παρέλειψε να δημοσιεύσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού της Προεδρίας, γεγονός που παρεμποδίζει τη δυνατότητα για λογοδοσία έναντι των πολιτών. Aυτή η έλλειψη πληροφόρησης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη διαφθοράς, ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με τις καλές πρακτικές σχετικά με τη διαφάνεια του προϋπολογισμού και τη λογοδοσία της κυβέρνησης.
Η Αξιολόγηση που δημοσιεύεται σήμερα έχει ως στόχο να ρίξει φως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι αποτέλεσμα της κοινής αξιολόγησης που εκπόνησε το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014 .
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πατήστε εδώ.
Για την αναλυτική παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης πατήστε εδώ.
Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Νάγια Μέντζη, Συντονίστρια Προγράμματος
nmentzi@transparency.gr
τηλ: 210 7224940
Γραφείο Διασύνδεσης Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Carl Dolan
Director EU Office
T: +32 (0) 2 89 32 455
E: cdolan@transparency.org
Jonny Koerner
Project Coordinator
T: +32 (0) 2 89 32 463
E: jkoerner@transparency.org
EU-flag_small
Με οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Πρόληψη & Καταπολέμηση του Εγκλήματος»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο