Σύμφωνο Ακεραιότητας_Δημοσίευση της 4ης Έκθεσης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή

Δείτε εδώ την 4η Έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο