Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Στελέχους Γραφείου ΔΔ-Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Στελέχους Γραφείου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2013
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά άτομο μερικής απασχόλησης (6ωρη απασχόληση) για τη στελέχωση του Γραφείου της Οργάνωσης στην Αθήνα (Θέτιδος 4, 11528 Αθήνα).
Καθήκοντα Στελέχους
• Διαχείριση τηλεφωνικών επικοινωνιών και γραμματειακή υποστήριξη
• Επιμέλεια για την οργάνωση & λειτουργία του γραφείου
• Επικοινωνία με τις ομάδες βάσιμου ενδιαφέροντος (μέλη οργάνωσης, ΔΣ, φορείς, προμηθευτές, Διεθνή Διαφάνεια)
• Συντονισμός δραστηριοτήτων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα
• Διαχείριση θεμάτων συμβάσεων και λογιστικών αναγκών
• Διεκπεραίωση απαιτήσεων με Τράπεζες ή άλλους φορείς
• Τήρηση οικονομικών καταστάσεων και αρχειοθέτηση παραστατικών
• Συντονισμός & οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων ΔΣ, Γενικών Συνελεύσεων, επιμέλεια πρακτικών
Απαραίτητες γνώσεις & προσόντα

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον για 3 χρόνια σε γραμματειακή ή άλλη θέση εντός εταιρικού οργανισμού ή ΜΚΟ
 • Εμπειρία στις βασικότερες λειτουργίες που η θέση απαιτεί
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών (εντός & εκτός Ελλάδος)

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης
 • Πρωτοβουλία
 • Δεξιότητες κατάρτισης προτάσεων και αναφορών
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία (προαιρετικά) ηλεκτρονικά (tihellas@otenet.gr) ή ταχυδρομικά (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ, Θέτιδος 4, ΤΚ 115-28, Αθήνα), αναγράφοντας στο θέμα του email (ή στο φάκελο) τον τίτλο της θέσης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Πληροφορίες: Μαρία Νίνη (τηλέφωνο 210-7224940, email: tihellas@otenet.gr, mnini@transparency.gr).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο