Ευρώπη: το lobbying χωρίς κανόνες ανοίγει την πόρτα στη διαφθορά

Έκθεση σε 19 ευρωπαϊκές χώρες και 3 θεσμικά όργανα της ΕΕ καταγράφει αδικαιολόγητη άσκηση επιρροής στην πολιτική ζωή στην περιοχή αλλά και στις Βρυξέλλες.

Η Διεθνής Διαφάνεια τόνισε σήμερα ότι η Ευρώπη χρειάζεται επείγουσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του lobbying. Μια νέα Έκθεση από την ομάδα καταπολέμησης της διαφθοράς διαπίστωσε ότι από τις 19 ευρωπαϊκές χώρες που αξιολογήθηκαν, μόνο 7 έχουν κάποια μορφή ειδικής νομοθεσίας ή κανονισμού για το lobbying, γεγονός που επιτρέπει την σχεδόν απεριόριστη επιρροή των επιχειρηματικών συμφερόντων στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.

Και οι 19 χώρες σκοράρουν όλες μαζί μόλις 31% (από το 100%), όταν αξιολογούνται σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα του lobbying και των βέλτιστων πρακτικών όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση με τίτλο: «Το lobbying στην Ευρώπη: Κρυφή Επιρροή, Προνομιακή Πρόσβαση». Η νέα Έκθεση, η πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με το lobbying στην περιοχή, μελετά πόσο καλά προστατεύεται η λήψη πολιτικών αποφάσεων από την αδικαιολόγητη και υπερβολική άσκηση επιρροής.

«Tα τελευταία πέντε χρόνια, οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν λάβει δύσκολες οικονομικές αποφάσεις που είχαν μεγάλες συνέπειες για τους πολίτες. Αυτοί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενεργούσαν προς το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των λίγων», δήλωσε η Elena Panfilova, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.

Παρά το γεγονός ότι το lobbying αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας υγιούς δημοκρατίας, μια σειρά από σκάνδαλα που μαστίζουν όλη την Ευρώπη αποδεικνύουν ότι χωρίς σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες και κανονισμούς, ένας μικρός αριθμός πολιτών που διαθέτει περισσότερα χρήματα και διασυνδέσεις με ανώτερα κλιμάκια, μπορεί να κυριαρχήσει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων – συνήθως για δικό τους όφελος.

Η Έκθεση εξετάζει τις πρακτικές του lobbying, καθώς και αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι το lobbying στην Ευρώπη και τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπϊκής Ένωσης, ασκείται με διαφάνεια και ακολουθεί κώδικες ηθικής. Επίσης, εξετάζεται αν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί που να επιτρέπουν δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στους φορείς λήψης αποφάσεων.

Η Σλοβενία σκοράρει 1η και βρίσκεται στην κορυφή συγκεντρώνοντας 55%, λόγω της ειδικής ρύθμισης για το lobbying που διαθέτει η χώρα, η οποία παρ’ όλα αυτά περιέχει κενά και «παραθυράκια». Η Κύπρος και η Ουγγαρία βρίσκονται στον πάτο της κατάταξης συγκεντρώνοντας μόλις 14%, με χαμηλές αποδόσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία στα οποία αξιολογήθηκαν, ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στην πληροφορία.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Έκθεσης στο παρακάτω link: http://www.transparency.org/news/pressrelease/europes_unregulated_lobbying_opens_door_to_corruption

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο