Money Show Thessaloniki 2024

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, η εκδήλωση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με θέμα «Για μια κοινωνικά υπεύθυνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα», η οποία έλαβε χώρα στο Hyatt Regency Thessaloniki στο πλαίσιο του Money Show Thessaloniki 2024.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΔΔ-Ε κ. Γιώργος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών ώστε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η αειφορία θα είναι το νέο πρότυπο για την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Επιπλέον είναι σημαντικό να προωθηθεί η διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα για να διασφαλιστεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς εστίες διαφθοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στη συνέχεια ο Δρ. Δημήτρης Τσιτσάμης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος αναφέρθηκε στην ένταξη της  αρχής της κυκλικής οικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας. Έτσι, επιτυγχάνεται η μείωση των αποβλήτων και η μέγιστη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών και προϊόντων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης και την αύξηση της εταιρικής αποδοτικότητας και κερδοφορίας και ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την καινοτομία στο σχεδιασμό των προϊόντων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Αντώνης Μπούρης παρουσίασε αναλυτικά την λειτουργία και την οικονομική κατάσταση της ΚΑΘ. Ο κ. Μπούρης ανέφερε τα πρότυπα ελέγχου που χρησιμοποιεί η ΚΑΘ καθώς και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης των προϊόντων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ο Δρ. Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος, Managing Partner της Sustainability Business Case, ανέφερε ότι έως και σήμερα οι περισσότερες εταιρείες δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις νέες πολύ δύσκολες απαιτήσεις που θέτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. με τη χρήση των προτύπων ESRS. Πολλές φορές οι εταιρείες αναγκάζονταν να υιοθετήσουν πρακτικές και να μετρούν δείκτες επειδή το ζήτησε κάποιος πελάτης ή συνεργάτης ή προμηθευτής. Τώρα πλέον οι μετρήσεις  αυτές είναι απολύτως υποχρεωτικές.

O Μανώλης Βλαχογιάννης, Α’ Αντιιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι αν έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) με τους άλλους παράγοντες κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας θα έχουμε ποιοτικότερα και αναλυτικότερα δεδομένα. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση θα πείσει τα στελέχη των εταιρειών για την αξία της εταιρικής υπευθυνότητας και της δέουσας επιμέλειας και τότε η αξία αυτή θα προωθηθεί και στον πυρήνα της εταιρείας.

Τέλος η Εύη Δημητρούλια, President Emeritus του ACFE Greece και Coordination Team Member του Business Integrity Forum (BIF) αναφέρθηκε στο BIF και προσκάλεσε τις εταιρείες να συμμετάσχουν τονίζοντας ότι η συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε εργαλεία και γνώση που αφορούν τόσο θέματα ακεραιότητας όσο και άμεση πρόσβαση σε δράσεις που άμεσα σχετίζονται με τους διάφορους δείκτες και αποδεικνύουν την κοινωνική υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν πράξη αυτά που πρεσβεύουν.

Δείτε πιο κάτω τις εισηγήσεις όλων των ομιλητών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο