ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Δημόσιος Τομέας & Νέες Τεχνολογίες – Πώς θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών/επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων»

Κείμενο Πολιτκής, 2/2012
Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας έχει έρθει πλέον αντιμέτωπος με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που αποτελούν τις βασικές και χρόνιες αιτίες δυσλειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών και εργαλείων της νέας τεχνολογίας, μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, διαμόρφωσε ένα Κείμενο Πολιτικής, προωθώντας συγκεκριμένες προτάσεις χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, στην ενίσχυση της ακεραιότητας του δημόσιου τομέα και στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών.
Γλώσσα: ελληνικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο