Δελτίο Τύπου_Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σχετικά με τα αποτελέσματα του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (30/1/2017)

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017.Σε Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (30-1-2017), αμφισβητούνται τα αποτελέσματα της έρευνας του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI –Corruption Perceptions Index) που ανακοίνωσε η Διεθνής Διαφάνεια την 25η Ιανουαρίου 2017.
Επ’ αυτού του θέματος η Γενική Γραμματεία της Διεθνούς Διαφάνειας που εδρεύει στο Βερολίνο σχολίασε τα ακόλουθα:
Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) το 2016 αφορούσε σε 176 κράτη, ένα από τα οποία ήταν και η Ελλάδα. Για τον υπολογισμό του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς λαμβάνονται υπ’ όψιν έως και 13 διαφορετικές έρευνες ειδικών ή στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη διαφθορά του δημόσιου τομέα. Η έρευνα βασίζεται στην «αντίληψη» καθ’ ότι πολλές μορφές διαφθοράς δεν εμφανίζονται δημοσίως, γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να μετρηθούν. Η χρήση αντικειμενικών μέσων, όπως επί παραδείγματι ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς που διερευνώνται από τις δικαστικές αρχές, αφορά μόνον σε συγκεκριμένους τύπους διαφθοράς. Τέτοιες μετρήσεις αποτελούν περισσότερο ένα δείκτη της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος παρά πραγματικό δείκτη διαφθοράς. Ως εκ τούτου, η Διεθνής Διαφάνεια θεωρεί ότι η οι μετρήσεις της αντίληψης αποτυπώνουν πιο αποτελεσματικά τα επίπεδα διαφθοράς. Επιπλέον, ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς βασίζεται σε έρευνες αξιόπιστων οργανισμών που έχουν διαφανείς διαδικασίες συλλογής στοιχείων και διαδικασίες επιβεβαίωσης αυτών των στοιχείων που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποιότητας των δεδομένων. Περισσότερα για τη μεθοδολογία που ακολουθείται μπορεί να βρεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2016/01/Technical-Methodology-Note-Corruption-Perceptions-Index-2015.pdf
Επιπλέον των ανωτέρω, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Η έρευνα του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς ειδικώς για την Ελλάδα βασίσθηκε σε στοιχεία από 7 επιμέρους έρευνες από τους ακόλουθους φορείς ή οργανισμούς: (i)Economist Intelligence Unit Country Ratings, (ii)Global Insight Country Risk Ratings (iii) IMD World Competitiveness Yearbook, (iv) PRS International Country Risk Guide, (v) Sustainable Governance Index (Bertelsmann Foundation), (vi) World Economic Forum EOS, (vii) World Justice Project Rule of Law Index. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους φορείς συμβουλεύουν διεθνείς επενδυτές για επενδύσεις στη χώρα μας.
2. Το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας (όπως και όλα τα εθνικά παραρτήματα ανά τον κόσμο) δεν υπεισέρχεται ούτε στις επιμέρους έρευνες ούτε στη διαδικασία υπολογισμού του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς σε οποιοδήποτε στάδιο.
3. Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς εκδίδεται από το 1995. Η χώρα μας βαθμολογείται από τον Δείκτη από το 2000. Από το έτος 2012 άλλαξε η μεθοδολογία υπολογισμού των ερευνών και οι βαθμολογίες σε όλους τους προηγούμενους δείκτες δεν είναι συγκρίσιμες. Αυτό δεν αφορά μόνον στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επομένως η συγκριτική αναφορά σε βαθμολογίες πριν και μετά το 2012 είναι λανθασμένη.
4. Στο παρελθόν υπήρχαν και άλλες ελληνικές κυβερνήσεις που είχαν ενοχληθεί από τη βαθμολογία του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (π.χ. βλ. Συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, 2 Νοεμβρίου 2001). Καλό είναι να επικεντρωνόμαστε στα ευρήματα τέτοιων ερευνών διεθνούς εμβέλειας και υψηλής εγκυρότητας παρά να αμφισβητούμε αυτούς που τα αποκαλύπτουν.
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς
Τηλ. 210 722 4940
tihellas@otenet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο