ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 12ο Ετήσιο Συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδoς

Mε τη συναντίληψη ότι το Whistleblowing είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την κοινή αποδοχή ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος επιβάλλεται να προστατεύονται, καθώς η μαρτυρία τους αποτελεί βασικό όπλο σε αυτόν τον αγώνα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 12ου Ετήσιου Συνεδρίου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, με θέμα «Από το σκοτάδι στο φως! Whistleblowing: η ανάγκη – η ρύθμιση – η πρα99κτική εφαρμογή», που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο ΕΒΕΑ, στις 9 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της Διαφθοράς.
Εκπρόσωποι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκοί, δικαστικοί λειτουργοί, whistleblowers, καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αναφέρθηκαν στην ανάγκη νομοθέτησης του whistleblowing, στο ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο, στις αλλαγές που θα επιφέρει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το whistleblowing, αλλά και στην μέχρι σήμερα εμπειρία τους στα θέματα αυτά.
«Στη χώρα μας, πέρα από το νομικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας για το whistleblowing καθώς δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα αλλά η ίδια η καταγγελία, αρκεί να είναι πραγματική. Σε όλο τον κόσμο, μεγάλα σκάνδαλα αποκαλύφθηκαν χάρη στους whistleblowers», δήλωσε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ. Άννα Δαμάσκου. Δείτε τη συνέντευξη της Προέδρου εδώ
«Με το φετινό συνέδριο επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε συνολικά το θέμα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει και της εφαρμογής της Eυρωπαϊκής Oδηγίας για το whistleblowing. Δομήσαμε το περιεχόμενο σε τρεις ενότητες και προσκαλέσαμε να συμμετάσχουν οι πλέον ενδιαφέρουσες φωνές εντός κι εκτός χώρας», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κα Ζέφη Νικολάου. Δείτε τη συνέντευξη της Γ.Γ. εδώ
«Τα ζητήματα της διαφάνειας πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή κάθε πολιτικής. Θέλουμε οι προστατευόμενοι μάρτυρες να λειτουργούν μέσα από ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο, ενώ πρέπει να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτά τα φαινόμενα να αντιμετωπίζονται. Υπάρχει η πολιτική βούληση τα ζητήματα διαφθοράς να αντιμετωπιστούν και να είναι η πρώτη προτεραιότητα.», σημείωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στο Συνέδριο. Δείτε τη συνέντευξη του Υπουργού εδώ
«Παρά την καταστροφή της καριέρας μου, θα το ξαναέκανα και θα προχωρούσα στην καταγγελία της δωροδοκίας την οποία γνώριζα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη. Βίωσα τον εκφοβισμό και για την οικογένεια μου, η οποία με στήριξε. Οι μάρτυρες πρέπει να προστατεύονται και εφόσον η μαρτυρία τους είναι αληθινή, εν τέλει θα δικαιωθούν», τόνισε χαρακτηριστικά ο James Wasserstorm, διεθνούς φήμης μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος κλήθηκε στο Συνέδριο, για να μοιραστεί με το κοινό την εμπειρία του, αλλά και να τοποθετηθεί ως προς την προστασία των μαρτύρων και την ενθάρρυνσή τους να προχωρούν στις καταγγελίες. Δείτε την τοποθέτησή του στο συνέδριο εδώ
Η Marie Terracol, Whistleblowing Programme Coordinator at Transparency International, ανέφερε ότι «όσοι γνωρίζουν κάτι δεν καταγγέλλουν γιατί δεν έχουν προστασία. Το whistleblowing είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμηθεί η διαφθορά, άρα πρέπει οι μάρτυρες να προστατεύονται. Παίρνουν μεγάλο ρίσκο, μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, μπαίνουν σε μαύρη λίστα, γίνονται θύματα εκφοβισμού, συλλαμβάνονται και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις χάνουν τη ζωή τους. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται.». Δείτε τη συνέντευξή της εδώ
Συνολικά οι συνεντεύξεις, βίντεο και φωτογραφίες του Συνεδρίου εδώ

H Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς ζητά Legal Advocacy Expert


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Άμεσα
Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε επιθυμεί να προσλάβει Legal Advocacy Expert για μερική απασχόληση με αντικείμενο εργασίας:
την προετοιμασία και προώθηση πρότασης – οδικού χάρτη της ΔΔ-Ε για την βέλτιστη δυνατή – σύμφωνα με τις θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές- ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.
Ζητούμενα Προσόντα:
–  Πτυχίο Νομικής
– Μεταπτυχιακές σπουδές
– Αμειβόμενη προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την ανοιχτή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς
– Eμπειρία σε δράσεις προώθησης θέσεων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
–  Επιθυμητή η εμπειρία σε θέματα Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Open Government Partnership
– Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου (whistleblowers)
–  Άρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας
–  Άρτια γνώση της χρήσης Η/Υ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
–  Πνεύμα συνεργασίας, ζωηρό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της ΔΔ-Ε, αποτελεσματικότητα
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό σημείωμά τους στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα καθώς και συνοδευτική επιστολή μιας (1) σελίδας αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε να δύναται να λάβει σχετικές συστάσεις στο e-mail: tihellas@otenet.gr ως και την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΔΔ-Ε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.transparency.gr

6η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Ακεραιότητα  & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Με το ιδιαιτέρως επιτυχημένο 6th Round Table του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Eλλάδος, το οποίο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της OTE Academy, στις 25/11/19, γιορτάσαμε την τριετή λειτουργία του Φόρουμ Ακεραιότητας Επιχειρήσεων, αυτού του ενεργού δικτύου συμμετεχουσών εταιρειών που λειτουργεί, με πρωτοβουλία της ΔΔ-Ε, για την προώθηση της ακεραιότητας στον επιχειρηματικό τομέα. Στα τρία χρόνια αυτά χρόνια, ο αριθμός των μελών αυξήθηκε, ενώ αναμένεται σύντομα να αυξηθεί και έτι περαιτέρω, αλλά κυρίως ενδυναμώθηκαν οι δεσμοί μεταξύ των εταιρειών που υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών-μελών του BIF, που παραβρέθηκαν στην 6η Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα «Ακεραιότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη» είχαν την ευκαιρία, μέσα από τις εξαιρετικές εισηγήσεις και τοποθετήσεις αναφορικά με την ακεραιότητα, να κατανοήσουν τον τρόπο που αυτή μπορεί να επιτευχθεί/διασφαλιστεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον και πως καθιστά βιώσιμες τις εταιρείες.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξαν οι κ.κ.  Άρης Δημητριάδης – Executive Director Compliance, ERM & Insurance του Ομίλου ΟΤΕ και Ζέφη Νικολάου – Γενική Γραμματέας της ΔΔ-Ε, η οποία είχε και τον συντονισμό.
Η πρώτη εισήγηση, με τίτλο «Integrity in Learning & Development», έγινε από την κα Αγγελίνα Μιχαηλίδου – Γενική Δ/ντρια και Εταίρος της RESPONSE S.A., Mέλος Δ.Σ. ΕΕΔΕ, Mέλος Δ.Σ. ΕΙΕΠ, και εστίασε στον τρόπο που θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι για να λειτουργούν με ακεραιότητα και πως να καλλιεργείται μια τέτοια είδους επιχειρηματική κουλτούρα.
Ακολούθησαν δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις αναφορικά με το πώς οργανώνονται τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ακεραιότητας και πως διεξάγεται το due diligence για προμηθευτές, κ.ά. Η πρώτη, με τίτλο «Προγράμματα Συμμόρφωσης για την Εταιρική Ακεραιότητα & Βιωσιμότητα» έγινε από την κα Ειρήνη Κεφαλογιάννη – Legal Manager, Greece & Cyprus BU, Coca-Cola Hellenic Bottling Co, ενώ η δεύτερη, με τίτλο «Integrity for Procurement (I4P)» έγινε από τον κ. Διονύση Βαβύλη – Prevention, Policy & Training Senior Manager του Ομίλου OTE.
Θερμή ανταπόκριση είχε η θεματική της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι όπως παρουσιάστηκε από την κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου – Corporate Responsibility Senior Manager Fixed & Mobile του Ομίλου ΟΤΕ, υπό τον τίτλο «Sustainability @ OTE Group», αλλά και από τον κ. Πάκη Παπαδημητρίου – Διευθυντή Εταιρικής Ποιότητας του Διεθνούς Αερολιμένα που μίλησε για «Purpose Driven Business» και μετέφερε στους συμμετέχοντες την πολύτιμη εμπειρία του σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Πολύ σημαντική ήταν και η εισήγηση με τίτλο «Sustainability / ESG Controls – what to look for and why assurance matters!» του Δημήτρη Αποστολίδη – Διευθυντή της KPMG, στις  Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων.
Τέλος, από πλευράς της ΔΔ-Ε, ο κ. Αλέξανδρος Μελίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, παρουσίασε το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα  whistleblowing “Widely Expanding Anonymous Tipping” (ΕΑΤ), το οποίο αφορά στην προστασία της ανώνυμης καταγγελίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Πραγματικά εποικοδομητικός υπήρξε ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, έμπειρων στελεχών κορυφαίων εταιρειών-μελών του BIF και με το συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που επιδιώκουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, στην καθημερινή τους πρακτική, κρατούν καλά στο χέρι τους το κλειδί της αειφορίας και της μελλοντικής ανάπτυξης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αυτής της τόσο ξεχωριστής ημερίδας.
Καταπληκτική ήταν και η ξενάγηση που πρόσφεραν, στη λήξη της ημερίδας, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά, οι τόσο πρόθυμοι και φιλόξενοι άνθρωποι του Ομίλου ΟΤΕ. Τους ευχαριστούμε θερμά!
   
   
 
  
  
   
   

Μετάβαση στο περιεχόμενο