Μείωση 50% μισθού υπαλλήλου καθαριότητας επειδή κατήγγειλε αδιαφανείς διαδικασίες!

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014. Μείωση μισθού κατά 50% επιβλήθηκε σε υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ως πειθαρχική ποινή επειδή κατήγγειλε παράτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες στην υπηρεσία της. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) μέσω της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» για την καταγγελία περιστατικών διαφθοράς από πολίτες, παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση ζητώντας να δρομολογηθεί η νόμιμη διαδικασία για άμεση επανεξέταση και αποκατάσταση των βασικών δικαιωμάτων της εργαζομένης.

 Με επιστολή της η Διεθνής Διαφάνεια, στις 9 Μαΐου 2014, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, υπογράμμισε ότι η υπάλληλος είχε απευθυνθεί ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2013 στη συγκεκριμένη Υπηρεσία καταγγέλλοντας φαινόμενα αδιαφάνειας του Δήμου Σύρου, χωρίς να λάβει ικανοποιητική ανταπόκριση. Αντ’ αυτού, στην υπάλληλο επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για «άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής» από τα ίδια τα πρόσωπα εναντίον των οποίων στρεφόταν η «κριτική» της υπαλλήλου, και χωρίς να έχουν πρώτα εξεταστεί όσα καταγγέλονταν για αδιαφάνεια. H υπάλληλος υπέβαλε το Νοέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014, ενστάσεις για την επανεξέταση της υπόθεσής της -με αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει προς το παρόν η κράτηση του μισθού της μέχρι να  συγκροτηθεί και να λάβει τελική απόφαση το αρμόδιο όργανο.
Μετά την παρέμβαση της Διεθνούς Διαφάνειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έγγραφό της προς τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης, κάλεσε  τον Δήμαρχο Σύρου, ως πειθαρχικό προϊστάμενο των υπηρεσιών, να εκπληρώσει τη νόμιμη υποχρέωσή του και να προχωρήσει σε πειθαρχικό έλεγχο για την καθυστερημένη ανάρτηση αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Δήμο το 2012 και το 2013 και αναρτήθηκαν το 2014, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»*.
Ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης, έσπευσε να ενημερώσει αυθημερόν με επιστολή του την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι οι επίμαχες αποφάσεις αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» το Μάιο του 2014 –ενώ οι αποφάσεις όφειλαν να είχαν αναρτηθεί άμεσα μετά τη λήψη τους**.
Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζήτησε να εξεταστούν οι καταγγελλίες της υπαλλήλου για παρατυπίες και κυρίως, η καταγγελία για χορήγηση δύο διαφορετικών πιστοποιητικών με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και την ίδια ημερομηνία!
Παρά τις παραπάνω ενέργειες, εκκρεμεί η εξέταση των καταγγελλομένων από την υπάλληλο, η οποία εξακολουθεί να απειλείται με μείωση μισθού κατά 50% επειδή τόλμησε να ασκήσει «κριτική», ενώ αποδείχθηκε ότι υπήρχαν όντως παρατυπίες -τουλάχιστον ως προς την μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ανάρτησης αποφάσεων.
Η Διεθνής Διαφάνεια–Ελλάς δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ικανοποιητική ανταπόκριση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων μιας υπαλλήλου που ανέλαβε την πρωτοβουλία να επισημάνει προβλήματα στην υπηρεσία της και εξακολουθεί και σήμερα να είναι τιμωρημένη. «Η θυματοποίηση των υπαλλήλων που τολμούν να καταγγείλουν φαινόμενα αδιαφάνειας αποτελεί σημαντική παθογένεια που εκτρέφει την διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα και αποθαρρύνει τους υπαλλήλους από την άσκηση των καθηκόντων τους ως συνειδητοποιημένων, ενεργών πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, Κώστας Μπακούρης και συνεχίζει: «Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να φροντίζουν πρώτα οι ίδιες να έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, εξετάζοντας σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων σε αυτές και μόνον εάν αυτές αποδεικνύονται αβάσιμες, να ακολουθεί η τυχόν πειθαρχική διερεύνηση».
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια καλεί δημόσια το Υπουργείο Εσωτερικών,  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, καθώς και τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης, να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη νόμιμη διαδικασία που θα δρομολογήσει την επανεξέταση της υπόθεσης της υπαλλήλου από το αρμόδιο όργανο, ώστε να διασφαλιστούν τα συνταγματικά της δικαιώματα.
==================================================
Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι μια Υπηρεσία της Διεθνούς Διαφάνειας που λειτουργεί στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2013 με σκοπό την υποδοχή καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Υπηρεσία λειτουργεί τη Γραμμή Υποστήριξης 101 90 Forthnet είναι Χορηγός της Γραμμής Υποστήριξης) με την υποστήριξη νομικής ομάδας και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, έχοντας στόχο την παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σκοπός είναι η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων/υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δείτε περισσότερα εδώ: https://www.transparency.gr/diafaneiatora/
*Η καθυστερημένη ανάρτηση αποφάσεων στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» θεωρείται παράλειψη υποχρέωσης εκ μέρους των δημοτικών υπηρεσιών και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που τις εξέδωσε ή τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτησή τους (παρ. 4 άρθρου 3 του Ν.4057/2012), εντοπίζοντας ότι οι αποφάσεις είχαν ληφθεί το 2012 και 2013 και όχι εντός του έτους 2014, όπως παρουσίαζε ο Δήμος σε σχετικό έγγραφό του που είχε στείλει προς την Αποκεντρωμένη Διοιίκηση το Μάιο του 2014.
** Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του (29.5.2014) ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ενημέρωση σχετικά με τα αναφερόμενα στην επιστολή της Διεθνούς Διαφάνειας.
Στοιχεία επικοινωνίας: Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, sioannou@transparency.gr, τηλ. 210 7224940/ 6937 25 1997
EU-flag_small
Η Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος“Speak Up: Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe”με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης & Καταπολέμησης του Εγκλήματος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του υλικού αυτού έχει η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
 

Call for offers_Street Event Athens

Date: 17, June 2014 Project title: “Speak Up! – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe” Contact details: Transparency International-Greece, 4 Thetidos Str., 115 28, Athens Tel: 210 7224940 Fax: 210 7224947 https://www.transparency.gr OBJECT: REQUEST FOR OFFER In relation with the implementation of project “Speak Up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe”, Project No. HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002227,Transparency International – Greece is calling for offers referring to the organization of a street event in Athens (October 11 or 18, 2014). For more information see the call for offers. Deadline for submission 27/6/2014
Offer request_Speak Up_Event_Athens_#2_final
Note : The deadline for submissions of offers is extended until July 4th, 2014 COB. 

Το street event στη Θεσσαλονίκη με εικόνες

Το Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014, η Διεθνής Διαφάνεια κατέβηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με ένα διαφορετικό, όσο και ηχηρό, street event για να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Ώρα να Ξυπνήσουμε!». Γιατί ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε, να μιλήσουμε ανοιχτά και να καταγγείλουμε τη διαφθορά ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς, ως πολίτες, να μπει επιτέλους ένα τέλος στον φαύλο κύκλο της.
Με αφορμή τη λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2013, της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» για την υποδοχή υποθέσεων διαφθοράς που μας καταγγέλλουν πολίτες από ολόκληρη την Ελλάδα, εθελοντές της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος βρέθηκαν από το πρωί του Σαββάτου στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ορμητήριο ένα περίπτερο info-kiosk, οι εθελοντές της οργάνωσης φορώντας και μοιράζοντας στον κόσμο σφυρίχτρες -σε μία συμβολική κίνηση για να δηλώσουμε ότι «δεν σφυρίζουμε κλέφτικα» μπροστά στη διαφθορά- ενημέρωναν τους πολίτες πώς μπορούν να λάβουν δωρεάν καθοδήγησης και υποστήριξης μέσα από την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!»*.
Ο μεγάλος αριθμός των πολιτών που επισκέφθηκε το περίπτερο ενημέρωσης αλλά κυρίως, το μεγάλο τους ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα και η βούλησή τους να δράσουν δυναμικά καταγγέλλοντας τη διαφθορά, μας εντυπωσίασε. Συνομιλήσαμε μαζί τους, τους ενημερώσαμε και ήμασταν εκεί για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες τους. Ενημερωτικά φυλλάδια δόθηκαν από χέρι σε χέρι και για συνεχή ενημέρωση, δεσμευθήκαμε για την αποστολή e-newsletter με τα νέα της δράσης μας.
Το street event κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικέων που βρέθηκαν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της πόλης και μάλιστα επιφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις στους περαστικούς. Εθελοντές-ποδηλάτες σε μία ποδηλατοπορεία με ακτιβιστικό χαρακτήρα, πραγματοποίησαν μία μεγάλη βόλτα στην παραλία και σε δρόμους του κέντρου για να μοιράσουν σφυρίχτρες και φυλλάδια, καλώντας τους κατοίκους σε δράση. Μπαλόνια όμως περίμεναν μικρούς και μεγάλους που πέρασαν από την πλατεία Αριστοτέλους αλλά και από το Λευκό Πύργο, όπου εθελοντές μας με όχημα ένα τετράτροχο ποδήλατο δημιούργησαν ένα πρωτότυπο info-point.
Και φυσικά, από μία εκδήλωση δρόμου δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι μουσικοί του δρόμου: η μπάντα κρουστών Paranaue της πόλης έδωσε το πιο δυνατό, ηχηρό και μουσικό σύνθημα της ημέρας!
EU-flag_small
* Η Υπηρεσία “Διαφάνεια Τώρα!” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Speak Up: Engaging Citizens in Fighting Corruption in Europe” που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Street event στην Πλατεία Αριστοτέλους, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2014. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδας, από το Σεπτέμβριο του 2013, λειτουργεί την Υπηρεσία “Διαφάνεια Τώρα!” στο πλευρό ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα διαφθοράς. Μέχρι σήμερα, έχουμε υποδεχθεί περισσότερες από 500 αναφορές από πολίτες που επιθυμούν να την καταγγείλουν και να βάλουν ένα τέλος στο φαύλο κύκλο της. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 14 Ιουνίου, στις 11.00π.μ., κατεβαίνουμε στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης με ένα ξεχωριστό street event για να φωνάξουμε δυνατά: “Ώρα να Ξυπνήσουμε» και να γίνει το κεντρικό μήνυμα μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας.
Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι μια Υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Η Υπηρεσία λειτουργεί με την υποστήριξη της ομάδας νομικών της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, έχοντας στόχο την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. «Σκοπός μας είναι η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων και υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών», επισημαίνει η Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Διεθνούς Διαφάνειας.
Στην Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθειας και καθοδήγησης για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας του. Η Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται και να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς με τους ακόλουθους απλούς τρόπους:
*Κλήση στη Γραμμή Υποστήριξης 101 90 (Η Γραμμή Υποστήριξης λειτουργεί: Δευτέρα & Παρασκευή: 15.00μ.μ. – 19.00μ.μ., Τετάρτη: 10.00π.μ. – 14.μ.μ.)
*On-line καταγγελία (www.transparency.gr/diafaneiatora)
*Εκτύπωση, συμπλήρωση και ταχυδρομική ή με φαξ αποστολή φόρμας (www.transparency.gr/diafaneiatora) στα γραφεία της οργάνωσης (Θέτιδος 4, 115 28, Αθήνα, φαξ 2107224947).
Το Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014, από 11.00μ.μ. έως 17.00μ.μ. είμαστε στην Πλατεία Αριστοτέλους (επί της Μητροπόλεως) με εκδηλώσεις δρόμου. Οι εθελοντές μας …δεν σφυρίζουν κλέφτικα γιατί ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς και πού μπορούν να καταγγείλουν τη διαφθορά και να συμβάλουν στην ριζική καταπολέμησή της.
Έλα κι ΕΣΥ για να δυναμώσει η φωνή μας!
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
*Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη
-11.00μ.μ./ Δεν σφυρίζουμε κλέφτικα
Οι εθελοντές μας φορούν σφυρίχτρες και καλούν σε ένα ηχηρό «ξύπνημα συνειδήσεων». Συνομιλούν και ενημερώνουν τον κόσμο για την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!».
-13.00μ.μ./ Χτυπάμε δυνατά για ν’ ακουστούμε!
Η μπάντα κρουστών Paranaue δίνει μουσικό τόνο στο μήνυμα «Ώρα να ξυπνήσουμε!»
-15.00μ.μ./ Ακόμα πιο ψηλά για περισσότερη διαφάνεια
Οι εθελοντές μας περπατούν στην πλατεία Αριστοτέλους και την παραλιακή μοιράζοντας μπαλόνια στους περαστικούς με το επιτακτικό σύνθημα-αίτημα των καιρών μας: Διαφάνεια Τώρα!
*Λευκός Πύργος
-11.00π.μ. – 17.00μ.μ./ Info point

Στο Λευκό Πύργο ομάδα εθελοντών της οργάνωσης με ορμητήριο ένα ποδήλατο θα παρέχει ενημέρωση και θα προτρέπει τους πολίτες σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πλατείας Αριστοτέλους.
Υποστηρικτές της δράσης μας
Η προσπάθεια να λειτουργήσουμε, να επικοινωνήσουμε την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» αλλά και να διοργανώσουμε την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς δεν είχε στο πλευρό της μια σειρά υποστηρικτών, τους οποίους και ευχαριστεί.
*Η εταιρία FORTHNET είναι χορηγός της Γραμμής Υποστήριξης 101 90.
Η προσαρμογή της ενημερωτικής εκστρατείας (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ) υλοποιήθηκε χάρη στην προσφορά και το συμβουλευτικό ρόλο της Bold Ogilvy.
μπάντα κρουστών Paranaue «ντύνει» μουσικά τις εκδηλώσεις δρόμου.
*Η εταιρία Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προσφέρει αφιλοκερδώς την εκτύπωση υλικού ενημέρωσης και προβολής της εκδήλωσης.
*Το κοινόχρηστο σύστημα ποδηλάτων THESSBIKE για την ευγενική παραχώρηση ποδηλάτου και τη χρήση του ως info-point.
*Μας στηρίζουν ως Χορηγοί Επικοινωνίας: εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ www.makthes.gr, το περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ www.epiloges.gr.
*Μας στηρίζει επικοινωνιακά ο ραδιοφωνικός σταθμός ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Στοιχεία επικοινωνίας για δημοσιογράφους
Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, τηλ. 210 722 4940/ 6937 251997, email: sioannou@transparency.gr
EU-flag_small
H Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Speak Up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe” που υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο συντάκτης του παρόντος κειμένου έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό του και η ΕΕ δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν

Σεμινάριο Έντιμης Συμπεριφοράς στον Παναθηναϊκό

Με την επίσκεψη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός την περασμένη Παρασκευή, ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια για τους νεαρούς παίκτες των ομάδων υποδομής Κ17 & Κ20 που διενεργήθηκαν από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος σε συνεργασία με τη Super League, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Έντιμη Συμπεριφορά στο Ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου!».
Συνολικά πραγματοποιήσαμε επισκέψεις και στις 18 ομάδες που συμμετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και εκπαιδεύσαμε 659 παίκτες Κ17 & Κ20. «Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, ιδίως των νεαρότερων παικτών, αποτελούν βασική πτυχή της πρόληψης. Το πρόγραμμα αυτό προσπάθησε να κάνει κατανοητό στους νεαρούς παίκτες τους κινδύνους και τις συνέπειες των προσυνεννοημένων αγώνων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία τους έναντι του φαινομένου και στη θωράκιση της ακεραιότητας του αθλήματος», τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.
Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και εκπαίδευσης κυρίως της νέας ποδοσφαιρικής γενιάς απέναντι στους κινδύνους του παράνομου στοιχήματος και του εθισμού στον τζόγο, μέσα από την αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού και τη συζήτηση γύρω από πραγματικά γεγονότα με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρθηκε πληροφοριακό υλικό στους παίκτες και ένας εκπαιδευτικός οδηγός στους προπονητές, ενώ παρουσιάστηκε και η νέα διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή www.football-integrity.gr, που αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά έναντι του φαινομένου με ψυχαγωγικό τρόπο.
Μπες στο www.football-integrity.gr και παίξε μπάλα έντιμα, αποφεύγοντας παγίδες και κερδίζοντας βαθμούς.
Σημείωση για τα ΜΜΕ: Το Πρόγραμμα «Εντιμότητα στο Ποδόσφαιρο: Η ομάδα σου. Η καριέρα σου. Η ευθύνη σου!», υλοποιείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Staying on Side», στο οποίο συμμετέχουν έξι παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας σε Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λιθουανία και Πορτογαλία, υπό τον συντονισμό της Γραμματείας της Διεθνούς Διαφάνειας σε συνεργασία με την European Professional Football Leagues (EPFL) και την German Football League (DFL). Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς Νάγια Μέντζη, Συντονίστρια Προγράμματος Τηλ: 210 7224940, nmentzi@transparency.gr EU-flag_small Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο