Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος Αntoine Deltour, ο οποίος αποκάλυψε την υπόθεση Luxleaks, δεν πρέπει να διωχθεί ποινικά

Deltour_change_twitter
Βερολίνο/Λουξεμβούργο, 25 Απριλίου. Η Διεθνής  Διαφάνεια απαιτεί να προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers) από αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης και της ποινικής δίωξης. Ο Antoine Deltour, ο οποίος αποκάλυψε μυστικές φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των αρχών του Λουξεμβούργου και πολυεθνικών, γνωστές και ως Luxleaks, θα δικαστεί, ξεκινώντας από αύριο. Η δίκη απορρέει από τη μήνυση της PriceWaterhouseCoopers, πρώην εργοδότη του Deltour.
«O Deltour πρέπει να προστατευτεί και να επαινεθεί, όχι να διωχθεί. Οι πληροφορίες που αποκάλυψε αφορούν το δημόσιο συμφέρον» είπε ο Cobus De Swardt, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας. «Για το λόγο αυτόν, έχουμε ζητήσει από την PwC του Λουξεμβούργου να αποσύρει τις κατηγορίες».
Η Διεθνής Διαφάνεια υπερασπίζεται τους  μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπως ο Deltour, επειδή παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά της διαφθοράς και άλλων κακών πρακτικών. Πολύ συχνά, πληρώνουν ένα υψηλό τίμημα: Οι  whistleblowers μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ή να διωχθούν ποινικά ακόμα κι αν οι αποκαλύψεις τους ωφελούν το δημόσιο συμφέρον. Για αυτόν το λόγο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ισχυρού νομικού πλαισίου.
Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν θεσπίσει νόμους που να προστατεύουν τους whistleblowers, και όσες έχουν κάποιο σχετικό νομικό πλαίσιο, όπως το Λουξεμβούργο, συχνά είναι ελλιπές. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, o Deltour δε θεωρείται μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, επειδή η νομοθεσία περιορίζεται σε παραπτώματα διαφθοράς. Επιπροσθέτως, προστατεύει τους Whistleblowers μόνο από απόλυση, όχι από ποινική δίωξη. Επομένως, είναι απαραίτητο το Λουξεμβούργο να αναθεωρήσει το νομικό του πλαίσιο.
Όπως συνέβη και με τα Panama Papers, οι αποκαλύψεις του Deltour έφεραν στη δημοσιότητα το θέμα της φοροαποφυγής των εταιριών. Οι αποκαλύψεις του συνέβαλαν στην υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής των εταιριών από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ και τους G20.
Ο Deltour αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες κλοπής, παραβίαση των νόμων του Λουξεμβούργου σχετικά με την επαγγελματική εχεμύθεια, παραβίαση εμπορικής εχεμύθειας και παράνομη πρόσβαση σε βάση δεδομένων. Αν κριθεί ένοχος αντιμετωπίζει πενταετή κάθειρξη και πρόστιμο μέχρι και 1.250.000 Ευρώ. Περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν υπογράψει επιστολή- αίτημα για την υποστήριξη του Deltour.
Η Διεθνής Διαφάνεια υποστηρίζει τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είτε κάνουν επωνύμως την καταγγελία τους είτε διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Στην περίπτωση των Luxleaks υπάρχει και ένας ανώνυμος whistleblower, ο οποίος επίσης διώκεται και χρειάζεται υποστήριξη. Ο τύπος επίσης, πρέπει να είναι ελεύθερος να δημοσιεύει πληροφορίες που αφορούν το δημόσιο συμφέρον χωρίς παρενοχλήσεις ή συνέπειες.
Για να παρέχουμε μια ασφαλή εναλλακτική στη σιωπή, η Διεθνής Διαφάνεια προτρέπει όλα τα κράτη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν εμπεριστατωμένους νόμους που να βασίζονται σε διεθνή  πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αναπτυχθεί από τη Διεθνή Διαφάνεια και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις και οι εταιρίες θα πρέπει να υποστηρίζουν τους whistleblowers όταν αποκαλύψεις παρατυπιών έρχονται στο φως.

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τους ηγέτες όλου του κόσμου να αναλάβουν άμεση δράση για να σταματήσουν οι μυστικές εταιρίες

Η έρευνα για την υπόθεση των PanamaPapers ξεσκεπάζει έναν μεγάλο αριθμό κυβερνητικών αξιωματούχων που χρησιμοποιούν μυστικές εταιρίες για να κρύψουν τον πλούτο τους
Μια παγκόσμια έρευνα για τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιούνται μυστικές εταιρίες από τους πλούσιους, δυνατούς και διεφθαρμένους έφερε στο φως το πώς ένα παγκόσμιο δίκτυο δικηγόρων, τραπεζιτών και άλλων επαγγελματιών κρύβουν παράνομο πλούτο. Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα υιοθετώντας νόμους που θα θέτουν εκτός νόμου τις μυστικές εταιρίες.
Τα PanamaPapers, μια μαζική διαρροή οικονομικών στοιχείων, αποκαλύπτουν  τη συμμετοχή 140 πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων σε εταιρίες offshore, συμπεριλαμβανομένων 12 πρώην και εν ενεργεία ηγετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν περισσότερες από 214.000 offshore εταιρίες για να αποκρύψουν την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων.
«Η έρευνα για τα PanamaPapersαποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του παγκόσμιου χρηματο-οικονομικού συστήματος, όπου τράπεζες, δικηγόροι, και άλλοι επαγγελματίες τoυ χρηματο-οικονομικού χώρου ιδρύουν μυστικές εταιρίες για να κρύψουν παράνομα χρήματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα διαφθοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι ηγέτες όλου του κόσμου πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαγορεύσουν τις μυστικές εταιρίες που τροφοδοτούν μεγάλης κλίμακας διαφθορά και επιτρέπουν στους διεφθαρμένους να επωφελούνται από παράνομο πλούτο», δήλωσε ο José Ugaz, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.
Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τις χώρες G20 να συμφωνήσουν ότι τα μητρώα καταγραφής πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να είναι παγκόσμια πρακτική και να επιβάλλονται κυρώσεις στους αρμόδιους φορείς που δε συμμορφώνονται με αυτήν την πρακτική. Αυτό δεν αφορά μόνο τις χώρες G20 αλλά επίσης έναν μεγάλο αριθμό χωρών, μικρών ή μεγάλων, όπου η δημιουργία μυστικών εταιριών είναι μια μεγάλη επιχείρηση.
«Πόσες ακόμα μαζικές διαρροές εγγράφων χρειάζεται να δουν οι ηγέτες του κόσμου για να καταλάβουν ότι η έλλειψη μητρώων καταγραφής πραγματικών δικαιούχων σε εταιρίες είναι ο λόγος που διατηρείται ζωντανή η μεγάλης κλίμακας διαφθορά;» είπε ο José Ugaz.
Η Διεθνής Διαφάνεια ζητά να δημιουργηθούν μητρώα καταγραφής πραγματικών δικαιούχων για όλες τις εταιρίες ώστενακαταστήσει δυσκολότερη την απόκρυψη παράνομου πλούτου σε μυστικές εταιρίες και κοινοπραξίες που χρησιμοποιούν εκπροσώπους για να καταγραφεί η ιδιοκτησία. Οι G20 έχουν υποστηρίξει μέτρα που να ενισχύουν τη διαφάνεια στο ζήτημα αυτό αλλά δεν έχουν κάνει αρκετά για να τα εφαρμόσουν.
«Καθώς περισσότερες πληροφορίες αποκαλύπτονται για το πώς ένα δίκτυο χρηματο-οικονομικών μεσολαβητών δικηγόρων, λογιστών και μεγάλων τραπεζών διευκολύνει ταυτόχρονα τη μεταφορά και την απόκρυψη παράνομου πλούτου αυτών που είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, κάνει απολύτως σαφές αυτό που πρέπει να γίνει. Όσοι διευκολύνουν εταιρίες να ιδρύουν μυστικές εταιρίες πρέπει να τιμωρούνται και οι αρμόδιοι φορείς που επιτρέπουν τη μυστικότητα πρέπει να τεθούν εκτός νόμου», δήλωσε  η ElenaPanfilova, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.
Η Διεθνής Διαφάνεια στο πλαίσιο της μεγάλης εκστρατείας της UnmasktheCorrupt(Ξεσκέπασε τη διαφθορά,Unmaskthecorrupt.org) έχει κατονομάσει την πολιτεία Delawareτων ΗΠΑ ως έδρα χιλιάδων ανώνυμων εταιριών- κέλυφος, χάρη στους αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, επειδή οι κανόνες που διέπουν τον εταιρικό τομέα βοηθούν ανθρώπους να αποκρύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιριών.
9552210041_0ec75fa3b4_z

Μετάβαση στο περιεχόμενο