Πρόσκληση για εθελοντική δράση

Ζητούμε εθελοντές για το νέο πρόγραμμα της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος!
Έχετε χρόνο, διάθεση και εθελοντικό πνεύμα; Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάδος αναζητά εθελοντές για το νέο πρόγραμμα «Διαφανής Τοπική Αυτοδιοίκηση». Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες εδώ: tihellas@otenet.gr
Σας περιμένουμε!

Συμπεράσματα από την Ανοιχτή Συζήτηση:«Πολιτικό Σύστημα και Συνταγματική Αναθεώρηση»

Tην Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ανοικτή συζήτηση με θέμα : «Πολιτικό Σύστημα και Συνταγματική Αναθεώρηση», που διοργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ και η Kantor, στο πλαίσιο του προγράμματος του Megaron Plus. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κύριοι: Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Νομικής Παν/μίου Αθηνών, Ανδρέας Δρυμιώτης, Πολιτικός Μηχανικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν/μίου Αθηνών και Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη συζήτηση συντόνισε και συνόψισε ο ε.τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, πρ.Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών, κ.Παναγιώτης Πικραμμένος.
Ο κ. Δελλής στην ομιλία του για τον ρόλο των Κομμάτων στο Πολιτικό Σύστημα, ισχυρίστηκε ότι αυτά υπερέβησαν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ κοινωνίας και κράτους για να διεκδικήσουν ευθεία άσκηση της κρατικής εξουσίας, υποκαθιστώντας ή αλλοιώνοντας τα πολιτειακά όργανα. Στην ακραία δε εφαρμογή του το κομματικό φαινόμενο για προφανείς λόγους εδραίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, μεταλλάσει το δικομματισμό σε καρτελ περισσοτέρων κομμάτων. Προτείνει να ενισχυθούν οι συνταγματικές προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία τους καθώς και ο έλεγχος για την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων.
Ο κ. Δρυμιώτης παρουσίασε την παθογένεια του Πολιτικού Συστήματος όπου κατά κύριο λόγο αυτό ενδιαφέρεται να μεγαλώσει το Δημόσιο προκειμένου να έχει τη δυνατότητα προσλήψεων σε αυτό, εξυπηρετώντας την πελατεία του που είναι και οι ψηφοφόροι του. Θεωρεί δε ότι η γενεσιουργός αιτία του πελατειακού συστήματος είναι ο σταυρός προτίμησης ενώ παράλληλα ο έτερος πυλώνας του πελατειακού κράτους είναι η υπουργοποίηση των βουλευτών.
Ο κ. Νικολακόπουλος στην ομιλία του επισήμανε ότι ο εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε το 2004 και η παραλλαγή του που ισχύει σήμερα είχαν σχεδιαστεί με βάση το σταθερό επί τρείς δεκαετίες δικομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Οι διπλές όμως εκλογές του 2012 ανέδειξαν τη δυσλειτουργικότητά του και την πολλαπλά διαπιστωμένη ακαταλληλότητά του σε συνθήκες πολυκομματισμού. Οποιαδήποτε όμως απόπειρα άμεσης εκλογικής μεταρρύθμισης οφείλει να αντιμετωπίσει κρίσιμα πραγματικά και πολιτικά εμπόδια αλλά και να λάβει υπόψη το μεταβατικό χαρακτήρα του σημερινού κομματικού συστήματος. Ορισμένα σημεία που πρέπει να περιλάβει μία πρωτοβουλία μεταρρύθμισης είναι μία ισχυρή δόση αναλογικής, περιορισμό του μεγέθους των εκλογικών περιφερειών, έλεγχο εκλογικών δαπανών και περιορισμό της σημασίας του σταυρού προτίμησης.
Τέλος ο κ. Σπυρόπουλος παρατήρησε πως ενώ το Σύνταγμα θεσμοθετεί Βουλή με τετραετή διάρκεια, στην πολιτική πράξη τούτο συνιστά την εξαίρεση και η τετραετής θητεία της Βουλής δεν εξαντλείται. Σύμφωνα λοιπόν με την επιταγή του Συντάγματος, οι εκλογές πρέπει να γίνονται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια ανέλυσε τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Ως προς την ελέγχουσα δικαιοσύνη τόνισε ότι, σε ένα τόσο μικρό κράτος όπως η Ελλάδα δεν χρειάζονται τόσα ανώτατα δικαστήρια, επτά στον αριθμό και έθεσε το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε το σύστημα της ενιαίας δικαιοδοσίας με πρώτο και δεύτερο δικαιοδοτικό βαθμό, χωρίς διάκριση του είδους της διαφοράς σε αστική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη.
Ως γενικό συμπέρασμα, ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος κατέληξε στην κοινή διαπίστωση ότι η λειτουργία του πολιτικού συστήματος στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας και πολλές φορές κατά παράβαση του πνεύματος του Συντάγματος, έχει συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στη δημιουργία της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κρίσεως που βιώνουμε, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών. Ειδικότερα, έγινε λόγος από τους ομιλητές για συγκεκριμένες δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις, προτάθηκαν δε συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπισθούν αυτά τα φαινόμενα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Είπε επίσης, ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο διάλογος όμως αυτός δεν μπορεί κατά τη γνώμη του να γίνει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αποκλειστικά στα πλαίσια της Βουλής, γιατί αυτό θα είχε ως πιθανότερο αποτέλεσμα την αναπαραγωγή –έστω και βελτιωμένη- των προτύπων που κρίνονται. Σε αυτήν την περίοδο της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνουμε ο διάλογος πρέπει να είναι ευρύτατος με τη συμμετοχή όσων περισσότερων κοινωνικών φορέων είναι εφικτό. Ζούμε στην εποχή που η κοινωνία και ιδίως η νεολαία αναθεωρεί πολλές από τις αξίες και τις απόψεις της και πιστεύει ότι δεν μπορεί πλέον να δεχτεί λύσεις «αφ΄υψηλού». Προτού λοιπόν αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα είναι απαραίτητο να καταγράψουμε τις νέες κοινωνικές ανησυχίες και απόψεις. Αυτό, διότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει πρωτίστως να στοχεύει στην κατάθεση νέων πολιτικών ιδεών και στην επίτευξη ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης. Τόνισε δε ότι κύριο λόγο σε αυτό μπορεί να παίξει η νέα γενιά που έχει γαλουχηθεί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των οικονομικών στερήσεων. Κλείνοντας ο κ.Πικραμμένος είπε: «ας ξεφύγουμε λοιπόν από τα στερεότυπα και ας ανοίξουμε τον δρόμο για νέες ιδέες. Ας αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία!».
Για να δείτε την εκδήλωση σε video, πιέστε εδώImage_21NOV

Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον: Ανοιχτή Συζήτηση "Πολιτικό Σύστημα και Συνταγματική Αναθεώρηση"

3ος Κύκλος Δημόσιων Συζητήσεων
Μετά τον δεύτερο κύκλο δημόσιων συζητήσεων με γενικό θέμα Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια – Eλλάς, σε συνεργασία με το Megaron Plus, ο τρίτος κύκλος, που θα έχει τον γενικό τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον», θα προχωρήσει στην παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων σε τέσσερα μεγάλα θέματα που αφορούν άμεσα το μέλλον της χώρας. Κάθε μια από τις προτάσεις αυτές θα αποτελεί προϊόν συλλογικής μελέτης και επεξεργασίας από τους συνδιοργανωτές και θα υποβληθεί σε δημόσιο διάλογο.
Στην πρώτη δημόσια συζήτηση του νέου κύκλου, θα κατατεθούν προτάσεις για τη Συνταγματική αναθεώρηση και την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος της χώρας. Στη δεύτερη, λίγο πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα, θα επανεξετάσουμε τη θέση της χώρας μας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη Ευρώπη και σε ένα παγκοσμιοποιημένο αλλά εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον. Στην τρίτη, θα συζητήσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα της ενέργειας, εξετάζοντας τόσο την αναπτυξιακή όσο και τη γεωπολιτική διάσταση. Στην τελευταία δημόσια συζήτηση του νέου κύκλου, θα κατατεθούν προτάσεις για μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο μέσα από συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Η Ελλάδα αλλάζει, αλλά καλό είναι να ξέρει πού θέλει να πάει και πώς.
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, ώρα 19.00
Πολιτικό Σύστημα και Συνταγματική Αναθεώρηση
Θα μιλήσουν:

  • Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Τα Κόμματα στο Πολιτικό Σύστημα»
  • Ανδρέας Δρυμιώτης, Πολιτικός Μηχανικός– Σύμβουλος Επιχειρήσεων, «Πολιτικό Σύστημα και Πελατειακό Κράτος»
  • Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Το Εκλογικό Σύστημα – Βουλευτές και Υπουργοί » και
  • Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Τα Όργανα της Πολιτείας και ο Έλεγχος Λειτουργίας του Πολιτεύματος»

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ., πρ. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών
Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας (διατίθενται από τη γραμματεία των οργανώσεων 30 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης).

Διαφάνεια στην εταιρική πληροφόρηση

Νέα Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας για την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα καταπολέμησης της διαφθοράς
Το 39% των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδας: «Διαφάνεια εταιρικής πληροφόρησης: Αξιολόγηση του επιπέδου δημοσιοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις». Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με δύο εταιρίες του κλάδου να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος επισήμανε: «Μέσα από αυτή την πιλοτική έρευνα, με χαρά διαπιστώσαμε ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες, στην πλειοψηφία τους, αναγνωρίζουν την αξία της ανάπτυξης και δημοσιοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, ενισχύοντας τη διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους καθώς και την αξιοπιστία της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας».
Η Έκθεση, η οποία βασίστηκε σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια παγκοσμίως, αξιολογεί την πρόσβαση των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στους επίσημους ιστοτόπους των 16 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν αξιολογείται ο βαθμός έκθεσης των εκάστοτε επιχειρήσεων στη διαφθορά ή η ποιότητα/ αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πρακτικών καταπολέμησής της. Συνεπώς, δεν σημαίνει ότι για τις εταιρίες που έλαβαν χαμηλή/μηδενική βαθμολογία υιοθετούν διεφθαρμένες πρακτικές, αλλά απλώς ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τον τρόπο που την καταπολεμούν, μέσα από πολιτικές και προγράμματα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου εταιρίες δεν έχουν site και συνεπώς έλαβαν μηδενική βαθμολογία. Στις περιπτώσεις αυτές, αποκλείεται η δυνατότητα στους πολίτες να λάβουν γνώση των πρακτικών ή των προσπαθειών της επιχείρησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βαθμολογίας συνημμένα.
Η ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων μεταξύ των εταιριών, οφείλεται στο γεγονός ότι η δημοσιοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς είναι στην εθελοντική ευχέρεια των επιχειρήσεων. Εντούτοις, η πλειοψηφία των υπό αξιολόγηση εταιριών έχει υιοθετήσει τη 10η αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας».
Η δέσμευση της διοίκησης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς, η ευρεία δημοσιοποίηση στοιχείων για τις πολιτικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση και η εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας για όλους τους συμμετόχους (προσωπικό, προμηθευτές, μέτοχοι, πελάτες, τοπική κοινωνία), είναι ορισμένες από τις προτάσεις που αναδεικνύει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς στην έκθεση για την καλύτερη επίδοση των επιχειρήσεων.
Η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επιχειρήσεων –μέσα από τη δημοσιοποίηση στοιχείων- ελαχιστοποιεί τις ευκαιρίες στη διαφθορά να ευδοκιμήσει. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς μέσα από τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων, με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης, θα παρουσιάσει πρακτικά εργαλεία και προτάσεις για την ενδυνάμωση της πρόσβασης των πολιτών στην εταιρική πληροφόρηση. «Εταιρίες που είναι εξωστρεφείς, προσφέροντας πληροφορίες για τη λειτουργία τους και τις πολιτικές τους, είναι πιο πιθανό να αποτελέσουν μέρος της λύσης παρά του προβλήματος της διαφθοράς», τονίζει ο Κ. Μπακούρης.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε:
Έκθεση ¨Διαφάνεια στην Εταιρική Πληροφόρηση”
Ερωτηματολόγιο έρευνας & τρόπος βαθμολόγησης
Αναλυτική βαθμολογία εταιριών
Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για το πρόγραμμα TRAC
Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας “Transparency in Corporate Reporting: Assessing the world’s largest companies” (αγγλικά)

Κράτος & Διαφθορά : Ιχνηλατώντας Καλές ΠρακτικέςState and Corruption:Tracing Good Practices

“Κράτος & Διαφθορά: Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές”
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ

WP_003068Η ανάδειξη και η παρουσίαση πρωτοβουλιών και εργαλείων από την παγκόσμια πρακτική, τα οποία προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας μας, θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του πολύπλοκου φαινομένου της διαφθοράς, αναδείχθηκαν στο σημερινό Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), με θέμα «Κράτος & Διαφθορά: Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές».

Η φετινή διοργάνωση εστιάστηκε σε τρεις καίριες ενότητες:
Παιδεία, δίνοντας έμφαση στην σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, της καλλιέργειας και της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στη διαφθορά & την αδιαφάνεια,
Υγεία, με αντικείμενο την προβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των πηγών διαφθοράς στο χώρο της υγείας και τέλος
Φορολογία, με στόχο την ανάδειξη μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και την ανάγκη ανάπτυξης ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης της φορολογίας.
Η Παιδεία, αναδείχθηκε ως το κύριο μέσο για την πρόληψη της διαφθοράς. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάλληλα διαμορφωμένων που «μιλούν» τη γλώσσα των μαθητών, με αντικείμενο τις έννοιες της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται στην Ιταλία. Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση δήλωσε: “Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, ανακοινώνω τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει την ένταξη της διαφάνειας στη διδακτική ύλη Γυμνασίου – Λυκείου, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές”.
Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο της Υγείας ενδεικτικά παρουσιάστηκαν προτάσεις όπως: η καταβολή επαρκούς αμοιβής για τα επαγγέλματα υγείας, λειτουργία μηχανισμού whistlebowing, διαφανείς διαδικασίες για τις λίστες αναμονής των νοσοκομείων. Στον χώρο των φαρμακοβιομηχανιών, αναδείχθηκε η ανάγκη αυστηροποίησης του κώδικα δεοντολογίας που θα συντελέσει στον εξορθολογισμό των παροχών προς τους γιατρούς, καθώς και η πλήρης μηχανογράφηση του συστήματος διακίνησης φαρμάκων που θα συμβάλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς να μειωθούν οι παροχές. Παράλληλα, σε θεσμικό επίπεδο, υπογραμμίστηκε η αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα διαφθοράς, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και η συνεργασία των αρμόδιων φορέων. «Η υγεία μπορεί να αποτελεί υπέρτατο αγαθό, η οικονομική της όμως αξιολόγηση δεν ήταν πάντα η δέουσα ενώ πολλές φορές εξυπηρετούσε πολιτικές ή άλλου τύπου σκοπιμότητες», επεσήμανε ο καθηγητής Ιατρικής Ζ. Ζαχαρίου.
Στην ενότητα της Φορολογίας, παρουσιάστηκαν προτάσεις περί απλοποίησης και κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, ύπαρξης σταθερού φορολογικού πλαισίου και καλλιέργειας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και φορολογουμένων, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή και να συμβάλλουν σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών και ελέγχων καθώς και με δημοσιονομικά δεδομένα, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέσο διαρκούς «ηλεκτρονικής λογοδοσίας». Η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς, η ουσιαστική εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και η ενθάρρυνση διακρατικής συνεργασίας είναι τα επόμενα βήματα για τη δραστική πάταξη της διαφθοράς στον τομέα της φορολογίας.
“Και φέτος η Διεθνής Διαφάνειας Ελλάδος διοργάνωσε μια εξαιρετική εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε για τη διαφθορά και τις παγκόσμιες καλές πρακτικές για την αντιμετώπισή της. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της φορολογίας και να εφαρμοστούν τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες”, τόνισε η Πρόεδρος του παγκόσμιου κινήματος της Διεθνούς Διαφάνειας, Huguette Labelle.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, με στόχο την καταστολή φαινομένων διαφθοράς, το Υπουργείο προέβη στη μείωση των πειθαρχικών συμβουλίων, με τη συμμετοχή δικαστών καθώς και σε νομοθετικές παρεμβάσεις επιτάχυνσης της πειθαρχικής διαδικασίας. Όσον αφορά σε δράσεις πρόληψης, προωθούνται διαδικασίες απλούστευσης της δημόσιας διοίκησης, ώστε να περιοριστούν εν δυνάμει εστίες διαφθοράς που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική διαδικασία. Παράλληλα, στο πλαίσιο του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2», προωθείται η περαιτέρω θεσμική κατοχύρωση και τεχνολογική αναβάθμισή του ώστε να είναι ένα εργαλείο φιλικό και εύχρηστο στους πολίτες. Δίνοντας έμφαση στην πολιτική διάσταση της ανοικτής διακυβέρνησης, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι έχει κατατεθεί μια ριζοσπαστική πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής για την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των οικονομικών αποφάσεων της Βουλής. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η επέκταση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και στα πολιτικά κόμματα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να ενισχυθεί η ακεραιότητα των θεσμών.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα καταθέσει τις προτάσεις της στον Πρωθυπουργό, στην πολιτική ηγεσία και στους κατεξοχήν αρμόδιους, ασκώντας τις απαραίτητες πιέσεις ώστε να γίνουν πραγματικότητα και να υπάρξει άμεση δραστηριοποίηση κατά τη διαφθοράς.
Δείτε τις Ομιλίες Συνεδρίου 2013_2
espa
Το Συνέδριο “Κράτος & Διαφθορά:Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά” . Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Ετήσιο Συνέδριο ΔΔ-Ε, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, Divani Caravel Hotel ΑθήναAnnual Conference, Tuesday November 12,2013, Divani Caravel Hotel Athens

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2013 

«Κράτος & Διαφθορά: Ιχνηλατώντας Καλές Πρακτικές»

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013, Divani Caravel Hotel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)
Ώρα προσέλευσης 13.45, Ώρα έναρξης 14.15

Στην ανάδειξη πρωτοβουλιών και εργαλείων από την παγκόσμια πρακτική που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολύπλοκου φαινομένου της διαφθοράς είναι αφιερωμένο το Ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς.

Συγκεκριμένα η θεματολογία του Συνεδρίου επικεντρώνεται στον τομέα της Παιδείας, με έμφαση στη σημασία της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στη διαφθορά & την αδιαφάνεια, στον τομέα της Υγείας, με αντικείμενο την προβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των πηγών διαφθοράς στο χώρο της υγείας και τέλος, στον τομέα της Φορολογίας, με στόχο την ανάδειξη μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης της φορολογίας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

espa

H προστασία των whistleblowers στη μάχη κατά της διαφθοράςEU countries must do more to combat corruption by better protecting whistleblowers

Οι χώρες της ΕΕ να εντείνουν τη δράση τους ενάντια στη διαφθορά παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία στους whistleblowers.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της παγκόσμιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Διεθνή Διαφάνεια, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αδυνατούν να προσφέρουν επαρκή νομική προστασία στους ανθρώπους που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς – τους επονομαζόμενους και whistleblowers – από αντίποινα στο χώρο εργασίας, αποδυναμώνοντας έτσι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι whistleblowers συμμετέχουν δραστικά στην αποκάλυψη και ουσιαστικά στην πρόληψη της διαφθοράς, ωστόσο μόνο τέσσερις χώρες της ΕΕ – το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο – διαθέτουν ισχυρούς νόμους για την επαρκή προστασία των whistleblowers, σύμφωνα με την Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας με τίτλο “O θεσμός του whistleblowing στην Ευρώπη” (Whistleblowing in Europe). Μόνο στις τέσσερις παραπάνω χώρες ένας εργαζόμενος στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα προστατευτεί ώστε να μην απολυθεί ή υποστεί άλλες δυσμενείς συνέπειες σε περίπτωση που αποκαλύψει σοβαρά αδικήματα στο χώρο της εργασίας του.

Από τις υπόλοιπες 23 χώρες της ΕΕ που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, 16 παρέχουν μερική προστασία στους whistleblowers, ενώ 7 – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – είτε δεν διαθέτουν σχετικούς νόμους ή η υπάρχουσα νομοθεσία είναι εξαιρετικά ανεπαρκής.

«Οι whistleblowers είναι πολύ σημαντικοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αναλαμβάνουν κινδύνους που πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, είναι απρόθυμοι να αναλάβουν και αποκαλύπτουν εγκλήματα που ελάχιστοι ενδιαφέρονται ή έχουν το θάρρος να καταγγείλουν”, δήλωσε η Anne Koch, Regional Director της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία .

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί όλες τις χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ισχυρούς, ολοκληρωμένους και κατανοητούς νόμους για την προστασία των whistleblowers, βασισμένους σε διεθνή πρότυπα, μεταξύ των οποίων και οι αρχές που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια. Οι κυβερνήσεις και οι εταιρίες οφείλουν να παρέχουν υποστήριξη στους whistleblowers όταν φέρνουν στο φως ισχυρά στοιχεία για αδικήματα.

Χωρίς ισχυρή νομική προστασία και ασφαλείς διαδικασίες για την λήψη και διαχείριση των καταγγελιών, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη διατρέχουν τον κίνδυνο να απολυθούν, να υποβιβαστούν, να υποστούν ψυχολογική ή ηθική παρενόχληση ή να βρεθούν αντιμέτωποι με νομικές συνέπειες, εάν παρουσιαστούν για να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς και άλλα εγκλήματα.

Μεγάλα σκάνδαλα και καταστροφές στην Ευρώπη που, εξαιτίας της έλλειψης ισχυρών νόμων για την προστασία των whistleblowers, έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές και χρήματα, θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή να περιοριστούν οι συνέπειές τους, αν οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν γνώση για τις ύποπτες διαδικασίες αισθάνονταν ότι θα προστατεύονταν σε περίπτωση που τις αποκάλυπταν.

Πολλοί από τους υπάρχοντες νόμους είναι γραμμένοι αόριστα, έχουν κενά και προβλέπουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους. Επίσης, από πολλούς εν ισχύ νόμους απουσιάζει η διαμόρφωση ισχυρών διαδικασιών διαχείρισης των καταγγελιών, η ύπαρξη ενός κατανοητού ορισμού της έννοιας του whistleblowing, η παροχή εγγυήσεων για την εμπιστευτικότητα των καταγγελιών και η προστασία από μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς (ΔΔ-Ε), τον Απρίλιο του 2013 δημοσιοποίησε την Έκθεση “Εναλλακτική στη Σιωπή: Αποτελεσματικότερη Προστασία και Υποστήριξη των Whistleblowers στην Ελλάδα”, η οποία αξιολόγησε την παρεχόμενη από την ελληνική Πολιτεία προστασία προς τους πολίτες που αποκαλύπτουν φαινόμενα διαφθοράς και παρουσίασε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Τα πορίσματα της έκθεσης αυτής, περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Έκθεση και τονίζουν την απουσία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των whistleblowers από τον κίνδυνο των αντιποίνων, παρ’ όλο που υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση όλων των πολιτών να καταγγέλλουν αδικήματα σύμφωνα με τον ελληνικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η αποκάλυψη πρόσφατων σκανδάλων έφερε στο φως μια θλιβερή πραγματικότητα : πολλοί άνθρωποι είχαν γνώση των παρανομιών αλλά επέλεξαν να μην μιλήσουν. Η στάση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη νοοτροπία σιωπής που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς παράλληλα με την προώθηση προς τα αρμόδια Υπουργεία εργαλείων για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού νομικού πλαισίου – για τη δημιουργία του οποίου έχει δεσμευθεί η πολιτική ηγεσία της χώρας – έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» για την παροχή ενημέρωσης στους πολίτες που επιθυμούν να καταγγείλουν τη διαφθορά. Στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανατροπή της νοοτροπίας ανοχής απέναντι στη διαφθορά και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταπολέμησή της.

Η έκθεση O θεσμός του whistleblowing στην Ευρώπη (Whistleblowing in Europe), αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στην παγκόσμια προσπάθεια της Διεθνούς Διαφάνειας για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς και την ανάδειξη της θετικής συμβολής των whistleblowers στην πάταξη της διαφθοράς. Η Διεθνής Διαφάνεια είναι η κινητήρια δύναμη ή ισχυρός σύμμαχος σε συλλογικές προσπάθειες για την υιοθέτηση, βελτίωση, πρόταση ή εποπτεία της λειτουργίας νόμων για την προστασία των whistleblowers, σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Για καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τις παγκόσμιες δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα :
Twitter : https://twitter.com/transparency_gr
Facebook https://www.facebook.com/pages/Transparency-International-Greece

###

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι μία παγκόσμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση πρωτοπόρος στην μάχη για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σημείωση 
Η Έκθεση «O θεσμός του whistleblowing στην Ευρώπη» είναι η δεύτερη μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας για την προστασία των whistleblowers στην Ευρώπη. Η πρώτη μελέτη «Eναλλακτική στη σιωπή», κυκλοφόρησε το 2009.Το νέο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Πρόγραμμα Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εγκλημάτων.
Media Contacts
Berlin
Chris Sanders,
E. press@transparency.org, T. +49 30 343820 666
Αθήνα
Μαρία Νίνη,
E. mnini@transparency.gr, T. + 30 210 7224940

Προσφορά για ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμου προγράμματος, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά προσφορές για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συνημμένα η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και η περιγραφή του έργου.
Προθεσμία υποβολής: 11/11/2013
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Περιγραφή του έργου IG_db_tender_03IG_db_tender_03
IG_db_brief_03

Μετάβαση στο περιεχόμενο