Ετήσιο Συνέδριο_7 Δεκεμβρίου 2018_Καθαρές Δημόσιες Συμβάσεις


 
 
 
 
 
 
 
 

7 Δεκεμβρίου 2018 σας περιμένουμε στο Ετήσιο Συνέδριό μας. Σημειώστε το και διαδώστε το!

Προσέλευση κοινού 13.00

Έναρξη εκδήλωσης 14.00
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν

#Καθαρές_Δημόσιες_Συμβάσεις #Σύμφωνο_Ακεραιότητας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η έρευνα για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση σε σημαντικούς τομείς. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη: η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες της χώρας μας.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 – Υποστηριζόμενοι από τα Ηνωμένα Έθνη, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), επίσης γνωστοί και ως “Μεταμορφώνοντας τον Κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, είναι μια σειρά από 17 παγκόσμιους στόχους και 169 υποστόχους που υιοθετήθηκαν το 2015 από 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών.
Τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας έχουν δεσμευθεί για τους παραπάνω στόχους, που στοχεύουν στο να διαμορφώσουν πολιτικές και να θέσουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη τα επόμενα 15 χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντικός για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο στόχος 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς, καθώς και οι υποστόχοι 16.4 για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, 16.5 για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, 16.6 για την διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση και 16.10 για την πρόσβαση στην πληροφορία. Για περισσότερες πληροφορίες για τους ΣΒΑ, δείτε εδώ: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς, χρηματοδοτούμενη από την Διεθνή Διαφάνεια και το Action Grant της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στοχεύουν σε πολιτικές και πρακτικές για παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία, έχει εκπονήσει έρευνα για να αξιολογήσει την πρόοδο της Ελλάδας αναφορικά με τους ΣΒΑ.

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και την ενίσχυση της διαφάνειας και της πρόσβασης στην πληροφορία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της κατά της διαφθοράς και του πλαισίου για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας για τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες συμβάσεις φαίνεται να εναρμονίζεται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ωστόσο, η διαφθορά φαίνεται να είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Ελλάδας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου 2017 της Διεθνούς Διαφάνειας, η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει 48 βαθμούς στην κλίμακα του 100, κατατασσόμενη στην 59η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες.

Στο τέλος της μνημονιακής εποχής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάχη κατά της διαφθοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη, η ανάγκη να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και την έλλειψη διαφάνειας. Είναι χρέος και ευθύνη της Ελληνικής κοινωνίας να διασφαλίσει την προώθηση της λογοδοσίας και τη διαφάνεια ως πρωταρχικούς στόχους, εξαλείφοντας τη διαφθορά.
_____________________
Δείτε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας εδώ 
Μπορείτε να βρείτε την έρευνα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο