ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χρυσή Βίζα: Σειρήνα ή Δούρειος Ίππος;

Διερεύνηση των Ανεπαρκειών της Κείμενης Νομοθεσίας για την Ελληνική «Xρυσή Βίζα» και Εντοπισμός των Κινδύνων που Ενέχει η Πλημμελής Εφαρμογή του Υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου
Αθήνα, 20 Απριλίου 2021
Το πρόγραμμα της Golden Visa, δηλαδή της παροχής άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα μας, είχε καταλυτικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής κτηματαγοράς τα χρόνια της κρίσης και ειδικά την τετραετία 2015-2019.
Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό από το 2014 έως και σήμερα έχει φέρει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά, κυρίως από Κινέζους πολίτες, οι οποίοι είναι με μεγάλη διαφορά οι πιο συχνοί επενδυτές.
Αν και το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 ανέκοψε την ραγδαία αύξηση των επενδύσεων που σημειώνονταν κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτου ή για την υλοποίηση άλλων επενδύσεων με κίνητρο την απόκτηση βίζα πρόκειται να ανακάμψει, μόλις αρχίσει η επιστροφή στην ομαλότητα.
Η ευκαιρία, όμως, κρύβει και απειλές. Τα προγράμματα Golden Visa ή και Golden Passport, που παρέχουν υπηκοότητα, έχουν αποδειχτεί, «δούρειοι ίπποι» για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κρύβουν φαινόμενα διαφθοράς και διακίνησης «μαύρου χρήματος», με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Κύπρου.
Με τη χώρα μας να ετοιμάζεται να υποδεχτεί και πάλι ξένους επενδυτές με την υποχώρηση της πανδημίας, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς παρουσιάζει την έκθεσή της για το ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, την πορεία του μέχρι τώρα και τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς διοργανώνει, την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 17:30 διαδικτυακή συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς και της Πολιτείας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο zoom link: https://zoom.us/j/95979563335

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Τηλ. 210 7224940
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

Επιστολή προς Υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

Θέμα: Θέση της χώρας σε καθεστώς παρακολούθησης από τη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP): ας μετατρέψουμε σε ευκαιρία αναγέννησης τη δοκιμασία
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συνυπογράφουμε την παρούσα επιστολή θεωρούμε ότι η χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία αξίζει καλύτερη θέση σε θέματα δημόσιας συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ελλάδα τέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης από τη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership), λόγω του ότι απέτυχε να εκπληρώσει τα πρότυπα δημόσιας συμμετοχής κατά το σχεδιασμό του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2019-2022)[1].
Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς το υφιστάμενο σχέδιο δράσης υποβλήθηκε με καθυστέρηση το 2019 [2].
Οι οργανώσεις μας πιστεύουν βαθύτατα στην αξία  της καινοτομίας που παράγεται με συνεργασία.
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι, από το 2012 που η Ελλάδα έγινε μέλος της Σύμπραξης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, η συμπερίληψη των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης και παρακολούθησης των εθνικών σχεδίων δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση είναι ανεπαρκής.
Όσο συνεχίζεται η δοκιμασία της κοινωνίας από την πανδημία του COVID-19 χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η έμπρακτη πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει  την ατζέντα της ανοιχτής διακυβέρνησης.
Μόνο έτσι θα οικοδομήσουμε μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
Για να μετατρέψουμε σε ευκαιρία αναγέννησης της δημόσιας συμμετοχής αυτή τη δοκιμασία ζητούμε τη δέσμευσή σας για:

  1. Τη δημιουργία ενός μόνιμου και πλήρως λειτουργικού πολυσυμμετοχικού forum, το οποίο να διασφαλίζει και να επιβλέπει τη διαδικασία συνδημιουργίας, καθώς και να παρέχει αποτελεσματική παρακολούθηση κατά την υλοποίηση των σχεδίων δράσης.
  2. Την τήρηση των Προτύπων Συμμετοχής και Συνδημιουργίας της OGP κατά τη συνδημιουργία σχεδίων δράσης.
  3. Την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής ανοικτών δεδομένων, σε συνεργασία με μη κρατικούς φορείς, η οποία να ενοποιεί τα διασκορπισμένα δεδομένα, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και την ποιότητα ανοικτών δεδομένων και να προτεραιοποιεί τη δημοσίευση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στην Ελλάδα.

Γνωρίζοντας την προσωπική αφοσίωσή σας στο όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, σάς καλούμε να μεταφέρετε τις αξίες της διαφάνειας, της δημόσιας συμμετοχής και της λογοδοσίας σε αυτήν την προσπάθεια.
Με εκτίμηση,
Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Επιστήμη για σένα – SciFY
Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας – OK Greece
Impact Hub Athens
Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – ΚεΦιΜ
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ
Reporters United
Solidarity Now
Vouliwatch
[1]  Acting contrary to process letters_Jan 2021_Greece, Norway, Sweden, UK (opengovpartnership.org).
[2] Greece_Letter_Cohort-Shift-2019-2021_January2019-1.pdf (opengovpartnership.org).
OGP_Επιστολή οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών 14_4_21

Μετάβαση στο περιεχόμενο