Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Δημόσια Συν-Δημιουργία Ηθικής

Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Δημόσια Συν-Δημιουργία Ηθικής

Η ηθική της ανοιχτής διακυβέρνησης και της δημόσιας συν-δημιουργίας είναι δύο σημαντικές έννοιες που αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο σε καθημερινή βάση. Η έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης βασίζεται στην ιδέα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στις κυβερνητικές δραστηριότητες. Η δημόσια συνδημιουργία, από την άλλη πλευρά, είναι η διαδικασία εμπλοκής των πολιτών στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και πρωτοβουλιών που τους επηρεάζουν άμεσα.

 

Δείτε το video της συζήτησης:

Μετάβαση στο περιεχόμενο