4η Στρογγυλή Τράπεζα του Business Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος

Ο ρόλος των ανθρώπων για τη βιωσιμότητα και την οικονομική ευημερία των επιχειρήσεων
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, η 4η Στρογγυλή Τράπεζα του Βusiness Integrity Forum (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε).
Απαράμιλλοι οικοδεσπότες ήταν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), εταιρεία-μέλος του BIF, που φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων της στον Ασπρόπυργο Αττικής τις εργασίες του Forum.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιαμισίης. Ο Γενικός Δ/ντής Νομικών Υπηρεσιών των ΕΛΠΕ κ. Ιωάννης Αψούρης, ανέδειξε το ρόλο του δικηγόρου στις διερευνήσεις εντός των εταιρειών, ενώ ο κ. Άλκης Πούλιας Υποδιευθυντής, Επικεφαλής Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Εργασιακών Θεμάτων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΛΠΕ, παρουσίασε την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΛΠΕ και την επικείμενη αναθεώρησή του. Στον ρόλο του δικηγόρου ως ηγέτη ακεραιότητας στην επιχείρηση αναφέρθηκε και ο κ. Μίχος Στάθης, Μέλος Δ.Σ. της ΔΔ-Ε και Διευθυντής Νομικών Θεμάτων της Pfizer Hellas.
Ο κ. Μιχάλης Λιόκουρας, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, μίλησε για την «Ατζέντα ΟΗΕ 2030: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – η Έκθεση για την Ελλάδα» και ακολούθως η κα Ελένη Κλουκινιώτη, Ερευνήτρια της ΔΔ-Ε και Στέλεχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρουσίασε την έρευνα που χρηματοδότησε η Διεθνής Διαφάνεια και το Action Grant της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρόοδο της Ελλάδας αναφορικά με τον Στόχο 16 της εν λόγω Ατζέντας.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η ακαδημαϊκή «Έρευνα για την Ακεραιότητα των Ανωτάτων Στελεχών στην Ελλάδα: Οι απόψεις των Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού» των Καθηγητών του Deree κ.κ. Κωνσταντίνου Τασούλη και Αρετής Κρέπαπα, που συμπεραίνει τη σπουδαιότητα του ρόλου της εταιρικής κουλτούρας.
Ο εποικοδομητικός διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων, έμπειρων στελεχών κορυφαίων εταιρειών-μελών του BIF, ανέδειξε, για μια ακόμη φορά, τη σπουδαιότητα της ηθικής ακεραιότητας των στελεχών της ανώτερης διοίκησης, καθώς αυτά μπορούν να διαμορφώσουν αντίστοιχη κουλτούρα μέσα στις εταιρείες και να λειτουργήσουν ως παραδείγματα για όλους τους εργαζόμενους.
Εν κατακλείδι, τόσο από τις εισηγήσεις όσο και από την συζήτηση που ακολούθησε αναδείχθηκε ότι στην καταπολέμηση της διαφθοράς τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι!!!


 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι και κερδοφόρες και ηθικές!

Στη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και υπευθυνότητας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επιτυχίας των επιχειρήσεων εστίασε το «Business Ethics Conference» που διοργάνωσε η Boussias Communications, στις 14/11/18, στο Radisson Blu Park hotel, και είχε θέσει υπό την αιγίδα της η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος.
Εκ μέρους της ΔΔ-Ε, που διαχρονικά στηρίζει τις πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα στο «επιχειρείν», απηύθυνε χαιρετισμό το μέλος του Δ.Σ. Ζέφη Νικολάου, επισημαίνοντας πως “ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, παρότι οι ηθικές προκλήσεις είναι πολλές. Ιδίως σε αυτή τη συγκυρία, όπου η χώρα προσπαθεί να επανεκκινήσει την οικονομία της. Μετά από πολύχρονες και αιματηρές στερήσεις – απότοκο ποικίλλων στρεβλώσεων – το «επιχειρείν» θα πρέπει να τεθεί σε νέες διαφανείς βάσεις και να ορίσει ως πλοηγό του την ακεραιότητα. Πρόκειται για επιτακτικό ζήτημα επιβίωσης, και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση της διαφάνειας, συνδέονται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη”.
Η κα Νικολάου, τόνισε ότι “η διαφθορά κοστίζει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σε παγκόσμια κλίμακα” και γι΄αυτό απαιτείται μηδενική ανοχή σε αυτή. “Οι επιχειρήσεις, και οι άνθρωποί τους, μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ηθικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα διέπεται από ηθικές οργανωτικές αρχές, αξίες και κανόνες.
Η επιστροφή στις ηθικές αρχές του χαρακτήρα, η ακεραιότητα ατόμων και οργανισμών είναι το μοναδικό ανάχωμα στον άκρατο πλουτισμό και την ασύδοτη ανάπτυξη της αγοράς και αποκλειστικό εχέγγυο για οικονομική ευημερία και υγιή ανταγωνιστικότητα. Οι ηθικοί άνθρωποι μεταλαμπαδεύουν την προσωπική τους ηθική στην εταιρική κουλτούρα, δημιουργώντας ηθικές εταιρείες που στοχεύουν μεν στο κέρδος, αλλά υπολογίζουν και άλλους παράγοντες πέρα από τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις των επενδύσεών τους. Αυτές οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, ξεπερνούν το κλειστό πλαίσιο της παραγωγής τους και τις νοµικές/κανονιστικές υποχρεώσεις τους και επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο δυναµικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις τους με τους stakeholders τους.
Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι οι πολυεθνικές εταιρείες προσλαμβάνουν, πλέον, με βάση τον χαρακτήρα. Εκτός από expert και agile, θέλουν τα στελέχη τους να είναι και moral, καθιστώντας σαφές ότι ο ηθικός άνθρωπος δημιουργεί την προστιθέμενη αξία στον οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ένα ηθικό εξωτερικό περιβάλλον, καθώς μια ηθική επιχείρηση δεν δύναται να δρα ανεπηρέαστη από το κοινωνικό γίγνεσθαι (άλλες εταιρείες, εποπτικούς φορείς, πολιτικό-οικονομικό φάσμα).
Σε κάθε περίπτωση, είτε από βούληση για να τηρηθεί το δέον είτε από πρόνοια για να αποφευχθούν οι συνέπειες, η εταιρική υπευθυνότητα μοιάζει μονόδρομος και η λογοδοσία και η ακεραιότητα αδιαφιλονίκητες αξίες”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έρευνα για την Ακεραιότητα των Ανωτάτων Στελεχών στην Ελλάδα: Οι απόψεις των Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού


Η κουλτούρα της εταιρείας κάνει την διαφορά, συμπεραίνει η “Έρευνα για την Ακεραιότητα των Ανωτάτων Στελεχών στην Ελλάδα: Οι απόψεις των Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού” των Καθηγητών Κωνσταντίνου Τασούλη και Αρετής Κρέπαπα, οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία στην Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος να επιδιώξει τους σκοπούς της και μέσω της προβολής της παρούσας πολύτιμης ακαδημαϊκής έρευνας, την οποία προλογίζει η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ Δαμάσκου Άννα.
Διαβάστε ή κατεβάστε την έρευνα:
Ακεραιότητα και ΔΑΔ_Τασούλης και Κρέπαπα_Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Μετάβαση στο περιεχόμενο