Τροπολογία/προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» για την ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2019
Στις 16 Οκτωβρίου 2019, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μαζί με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, στο πλαίσιο συνεργασίας τους για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, συμμετείχαν στη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, κατά την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, υπέβαλαν στις διαρκείς επιτροπές «Παραγωγής και Εμπορίου» και «Κοινωνικών Υποθέσεων», που συνεδριάζουν από κοινού για το πολυνομοσχέδιο, υπόμνημα που περιλάμβανε τροπολογία/προσθήκη για το νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» και σειρά άλλων προτάσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ανοιχτή διακυβέρνηση, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά τη σύνταξη επόμενων νομοσχεδίων.
Κατά τη σύντομη παρουσίαση τονίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από 10 χρόνια κρίσης και πολλές απόπειρες μεταρρυθμίσεων, παραμένει άγνωστο και ακαταμέτρητο, ακόμη και ως προς τα πιο βασικά συστατικά του: τις υπηρεσιακές μονάδες του και τα άτομα που υπηρετούν στην κάθε μία. Από το 2013, υπάρχουν στο http://apografi.yap.gov.gr/apografi/ στατιστικά στοιχεία και συνολικοί αριθμοί των υπαλλήλων, ανά ορισμένες κατηγορίες. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η λεπτομερής χαρτογράφηση δομής και στελέχωσης που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου.
Το υπό συζήτηση αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει ήδη 205 άρθρα, που αφορούν ρυθμίσεις για 12 Υπουργεία. Είναι, λοιπόν, ενδεδειγμένο και ζητήθηκε από τους Υπουργούς και τις Επιτροπές, να προσθέσουν στα 33 άρθρα του Μέρους ΙΑ’ «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» ένα ακόμη άρθρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η εκ των ων ουκ άνευ ψηφιακή υποδομή για ορθολογική διαχείριση των πόρων του Δημοσίου και μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε το πολυνομοσχέδιο ήδη περιλαμβάνει και διατάξεις για πολλά άλλα ψηφιακά μητρώα με μεγαλύτερες τεχνικές απαιτήσεις.
Επισημάνθηκε ότι οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς υποστηρίζουν την πρόταση για τον ενιαίο Ψηφιακό Οργανόγραμμα-Αποτύπωση του Δημοσίου από το 2016. Μάλιστα, το 2016 ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών είχε καταθέσει την ίδια με σήμερα πρόταση προς ένταξη στο νομοσχέδιο της Κινητικότητας.
Η Ενιαία Ψηφιακή Αποτύπωση της Δομής και της Στελέχωσης του Δημοσίου θα αποτελέσει σημαντική ψηφιακή τομή, που θα σταματήσει μια χρόνια παθογένεια του Eλληνικού Δημοσίου, σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόστος. Θα επιτρέψει να αξιοποιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ως καταλύτες της ανάπτυξης.
Αναλυτικά το υπόμνημα με τα συνημμένα του, καθώς και το κείμενο που διαβάστηκε στη Βουλή, υπάρχουν εδώ.
Το βίντεο από την παρέμβαση των εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων υπάρχει εδώ.
Ολόκληρο το βίντεο από τη συνεδρίαση της επιτροπής είναι διαθέσιμο εδώ
ΔΤ_ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ_ΕΛΛΑΚ_24-10-2019

Το Integrity Watch EU της Διεθνούς Διαφάνειας αναδεικνύει στοιχεία για τους Ευρωβουλευτές και τις αποδοχές τους από εξωτερικές δραστηριότητες

Σύμφωνα με ανάλυση του Γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TI EU), οι νεοεκλεγμένοι Ευρωβουλευτές του βρετανικού κόμματος υπέρ του Brexit[1] και του ιταλικού κόμματος Lega έχουν τις υψηλότερες συνολικές αποδοχές προερχόμενες από εξωτερικές δραστηριότητες σε σχέση με τους Ευρωβουλευτές όλων των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν υψηλά αμειβόμενους εκπροσώπους, η ομάδα των ανένταχτων, στην οποία ανήκει το Κόμμα του Brexit, συγκεντρώνει σχεδόν τις διπλάσιες από τις μέσες συνολικές αποδοχές από εξωτερικές πηγές όλων των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου. H πιο πάνω ανάλυση γίνεται βάσει των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες διέθεσε το Γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TI EU), μέσω της επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων Integrity Watch EU.
Είτε πρόκειται για συμμετοχή σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο είτε για άλλες οικονομικές δραστηριότητες, η πρακτική να ασκούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξωτερικές δραστηριότητες είναι σχετικά κοινή. Σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωκοινοβουλίου, αυτές οι εξωτερικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται και να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα κάθε Ευρωβουλευτή. Αυτή η πρακτική διαφάνειας επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.
Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:
Συνολικά 521 από τους 748 νεοεκλεγμένους Ευρωβουλευτές δήλωσαν 1503 δραστηριότητες, εκ των οποίων 842 είναι αμειβόμενες[2]. Ενώ αυτά αφορούν μόνο το 30% του συνόλου των Ευρωβουλευτών, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε ένα ετήσιο συνολικό ποσό τουλάχιστον € 6.381.924 εκατομμύρια και ενδεχομένως σε ένα ποσό ύψους € 16.204.186 εκατομμυρίων.[3] Οι αποδοχές από εξωτερικές δραστηριότητες δεν δηλώνονται με ακριβές ποσό, αλλά σε ένα εύρος τιμών μεικτών αποδοχών, γεγονός που εξηγεί τις μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα στο ελάχιστο και μέγιστο ποσό των αποδοχών από εξωτερικές δραστηριότητες. Από τους Ευρωβουλευτές που δηλώνουν αποδοχές από εξωτερικές δραστηριότητες, 48 δήλωσαν ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές που μπορεί να είναι υψηλότερες από τον προ φόρων ετήσιο μισθό που εισπράττουν (€ 105.092,40).
Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία ελληνικού ενδιαφέροντος:

  • 10 Έλληνες ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία εξωτερική δραστηριότητα.
  • Oι υπόλοιποι 11 δήλωσαν συνολικά 23 εξωτερικές δραστηριότητες.
  • Δύο από τους Έλληνες ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι από τις εξωτερικές δραστηριότητές τους απέκτησαν και εισόδημα.
  • Οι δηλωμένες αποδοχές από εξωτερικές δραστηριότητες των Ελλήνων Ευρωβουλευτών κυμαίνονται συνολικά από € 90.024 € έως € 216.000.

Το ισχύον σύστημα επιτρέπει, δυστυχώς, την υποβολή δηλώσεων που περιέχουν ασαφείς ή γενικόλογες περιγραφές αντικειμένων εργασίας. Σε μια σύντομη ανάλυση, βρέθηκαν περιγραφές όπως «αυτο-απασχολούμενος σύμβουλος», «δικηγόρος» ή «εταίρος σε εγγεγραμμένη εταιρεία». Οι ανακριβείς περιγραφές κάνουν δυσκολότερη την παρακολούθηση και την πρόληψη, καθώς παρεμποδίζουν το ίδιο το σύστημα δεοντολογίας του Κοινοβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δυνατότητες ορθής αξιολόγησης των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων από δημοσιογράφους, την κοινωνία των πολιτών και πολίτες.
Η προηγούμενη έκθεση για τις παράλληλες δραστηριότητες των Ευρωβουλευτών, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018, έδινε έμφαση στην επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης, καθώς το τρέχον σύστημα βασίζεται μόνο στην βούληση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, για να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η έλλειψη εξουσιών διερεύνησης και αξιόπιστων μηχανισμών κυρώσεων οδηγεί σε ένα επιτρεπτικό σύστημα, το οποίο κινδυνεύει να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Στη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Ευρωκοινοβουλίου μόνο, τεκμηριώθηκαν 24 παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, χωρίς όμως να επιβληθεί καμία κύρωση από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα ανεξάρτητο σύστημα, θα ενίσχυε σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και θα διασφάλιζε έναν υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης με τον Κώδικα.
Η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula Von Der Leyen, έχει καταγράψει τη θέσπιση ενός ανεξάρτητου οργάνου δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της επερχόμενης θητείας της. Το Γραφείο της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ε.Ε (ΤΙ EU) καλωσορίζει αυτή τη δέσμευση και αναμένει την άμεση και κατεπείγουσα ανάληψη δράσης για την υλοποίησή της. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, το νέο όργανο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους, να μπορεί να ξεκινά έρευνες και να έχει την εξουσιοδότηση να εκδίδει δεσμευτικές συστάσεις για τους Ευρωβουλευτές και τους Επιτρόπους. Καλούνται, η εκλεγμένη Πρόεδρος και όλοι οι Ευρωβουλευτές οι οποίοι στήριξαν προεκλογικά τις θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας να τηρήσουν αυτή τη δέσμευση σε βάθος χρόνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος συμμετέχει με 6 ακόμα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία) στο πρόγραμμα Integrity Watch, επιδιώκοντας να παρέχει στους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, στους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών και τους δημοσιογράφους μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της πολιτικής διαφθοράς. Η δράση διαμορφώνεται μετά την επιτυχημένη λειτουργία της πλατφόρμας Integrity Watch – www.integritywatch.eu  σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζει ότι, για λόγους διαφάνειας, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Οι δηλώσεις αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Όλα τα στοιχεία των εξωτερικών εισοδημάτων των Ευρωβουλευτών προέρχονται από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το EU Integrity Watch εξάγει αυτόματα τις πληροφορίες από τις αρχικές δηλώσεις που δημοσιεύονται σε μορφή Pdf στην εν λόγω ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου και τις χρησιμοποιεί, για να ενημερώνει τακτικά τη δική του βάση δεδομένων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης εμφανίζεται στις επιμέρους σελίδες του προφίλ κάθε Ευρωβουλευτή στην σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην αρχική δήλωση τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του Ευρωβουλευτή που συμπλήρωσε και υπέγραψε τη δήλωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για την αρχή της νομοθετικής περιόδου, τα ετήσια στοιχεία είναι προβλέψεις που βασίζονται στα μηνιαία στοιχεία τα οποία παρέχονται στις τρέχουσες δηλώσεις. Επιπλέον, οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στη γλώσσα στην οποία ο Ευρωβουλευτής έχει συμπληρώσει τη δήλωση. Δεδομένου ότι το Ευρωκοινοβούλιο παρέχει τα δεδομένα μόνο σε μορφή Pdf, αντί για αξιόπιστη μορφή ανοιχτών δεδομένων, οι πληροφορίες μας ενδέχεται να μην είναι 100% ακριβείς. Κάθε προφίλ Ευρωβουλευτή στην ιστοσελίδα συνδέεται με το αντίστοιχο προφίλ στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, όπου μπορεί να ελεγχθεί και να επαληθευτεί η αρχική δήλωση και όλες οι άλλες πληροφορίες.
_______________________________________________________________________________
[1] Το κόμμα του Brexit υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προς το παρόν είναι προγραμματισμένο για τις 31 Οκτωβρίου 2019.
[2] Τρεις εκλεγμένοι Ευρωβουλευτές απαγορεύεται προς το παρόν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Στις συνεδριάσεις βρίσκονται σήμερα μόνο 748 βουλευτές.
[3] Οι Ευρωβουλευτές δηλώνουν το εισόδημά τους σε μηνιαίες μεικτές κατηγορίες. Η πιο διαδεδομένη κατηγορία είναι € 1.001- € 5.000, το οποίο εξηγεί τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου δηλωμένου εισοδήματος.

Η ευκαιρία να ηγηθούν οι χώρες της ΕE σε θέματα προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

Η πρόσφατη υιοθέτηση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος ανοίγει ένα διετές παράθυρο ευκαιρίας, ώστε τα κράτη μέλη της να ηγηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο στην προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, ενσωματώνοντας την Οδηγία στο εθνικό δίκαιό τους.
Η Διεθνής Διαφάνεια έχει δημοσιεύσει ένα κείμενο πολιτικής με συγκεκριμένες προτάσεις, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους τις βέλτιστες πρακτικές που θα προστατεύουν αποτελεσματικά τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος και θα καταπολεμούν τη διαφθορά. Το κείμενο περιλαμβάνει προτάσεις έτσι ώστε η εθνική νομοθεσία να καλύπτει κάθε πιθανό περιστατικό καταγγελίας και, έτσι, να διασφαλίζει την προστασία όλων των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αφορούν σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και διαβαθμισμένων πληροφοριών.
Η Διεθνής Διαφάνεια συμβουλεύει επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στις δικαστικές διαδικασίες και να δημιουργήσουν εθνικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία και εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για τη συλλογή και δημοσίευση δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της.
Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, η Διεθνής Διαφάνεια θα παρακολουθεί την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι απολαμβάνουν επαρκή και ίση προστασία όλοι όσοι υψώνουν τη φωνή τους καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις του νόμου και τη διαφθορά.

Η 1η έκθεση του Ανεξάρτητου Παρατηρητή του προγράμματος Σύμφωνο Ακεραιότητας στον αέρα!

Η 1η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος ως Ανεξάρτητου Παρατηρητή του προγράμματος Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι στον αέρα! Διαβάστε τις παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις των ειδικών συνεργατών του προγράμματός μας που αφορά στην εκτέλεση δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο κατασκευής μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου σε περιοχές των δήμων Αγίου Ιωάννη-Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής.
Ξεφυλλίστε την έκδοση https://issuu.com/integritypactgr/docs/1st_monitoring_report_final  
Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα και την πιλοτική εφαρμογή του 1ου Συμφώνου Ακεραιότητας στην Ελλάδα στο www.integritypact.gr 
 

2o Compliance Forum υπό την αιγίδα της ΔΔ-Ε

Στη Διαφάνεια ως προαπαιτούμενη βάση όλων των εργασιών του Compliance, καθώς και στην αναγκαιότητα της Ακεραιότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος κ. Ζέφη Νικολάου, συμμετέχοντας ως ομιλήτρια στο 2ο Συνέδριο Compliance με θέμα «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στη νέα εποχή: τεχνολογία, μετασχηματισμός και εξωστρέφεια», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27/9, στο Divani Caravel – Athens.
Περισσότερα από 200 στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρακολούθησαν τις εργασίες του επιτυχημένου αυτού Συνεδρίου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), σε συνεργασία με την Palladian Conferences, και έθεσε υπό την αιγίδα της η ΔΔ-Ε.
Η κα Νικολάου ανέφερε στην αρχή της ομιλίας της «Bρισκόμαστε, αισίως, στο 2ο Compliance Forum, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο του compliance σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, και που όλοι εμείς καλούμαστε να γίνουμε μέρος της αλλαγής, μεταβάλλοντας τόσο τον τρόπο της δουλειάς μας, όσο και βεβαιότητες που άλλοτε έμοιαζαν ακλόνητες», και συνέχισε εκφράζοντας την πεποίθηση της ΔΔ-Ε ότι «ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί, και θα συμβάλει, στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί ηθικοί πειρασμοί, καθώς η ενίσχυση της διαφάνειας και η αειφόρος ανάπτυξη είναι αδιαχώριστες».
Ακολούθως, παρουσίασε το όραμα και το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας και εστίασε στα τρέχοντα – χρηματοδοτούμενα τα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – προγράμματα που «τρέχει» το ελληνικό παράρτημα της οργάνωσης (Integrity Pact, Business Intergity Forum, Ιntegrity Watch, EAT, κ.λ.π.), μιλώντας για όλο το φάσμα της διαφθοράς και για τους τρόπους αντιμετώπισής της.
Επίσης, κα Νικολάου, επεσήμανε πως «Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η ακεραιότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων μοιάζει μονόδρομος! Η χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων χρόνων, έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της επιχειρηματικής δεοντολογίας και των συστατικών όρων της (όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η εταιρική διακυβέρνηση και η συμμόρφωση), που πλέον εδραιώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και αν το κόστος συμμόρφωσης με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες είναι ιδιαίτερα υψηλό, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της επιχειρησιακής δεοντολογίας, στο περιβάλλον εργασίας και στον πλανήτη, είναι σαφώς σημαντικότερα!».
Η Γ.Γ. της ΔΔ-Ε κα Νικολάου, ως μέλος του ΣΕΚΑΣΕ και η ίδια, διευκρίνισε πως «Όσοι ασχολούμαστε με το Compliance, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, η διείσδυση της τεχνολογίας μπορεί να δίνει εργαλεία στα χέρια ελεγκτών και compliance officers, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί δυνατότητες για νέα κρούσματα απάτης, αλλά και μια σειρά από νομικά/ρυθμιστικά διλήμματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής» και συμπλήρωσε πως «σε αυτό το νέο – ανταγωνιστικό και τεχνολογικό – περιβάλλον, οι υποχρεώσεις των compliance officers, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας τους όσο και απέναντι στις απαιτήσεις των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών, γίνονται ολοένα πιο επείγουσες και σύνθετες: απαιτείται ευθυγράμμιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την επιχειρησιακή στρατηγική, ευαισθητοποίηση του προσωπικού των επιχειρήσεων στην τήρηση των κανονισμών, αλλά και διαμόρφωση μιας κουλτούρας business ethics. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη επιχειρηματικής ηθικής και η αλλαγή κουλτούρας αποτελούν ανάχωμα στη διαφθορά. Όσα χρήματα και αν επενδύσει μια εταιρεία σε καινοτόμα συστήματα ασφαλείας και μηχανισμούς ελέγχου, αν η κουλτούρα με την οποία κυβερνάται η χώρα ή ο οργανισμός δεν περιλαμβάνει αδιαφιλονίκητες αξίες, τότε ο κίνδυνος διαφθοράς παραμένει πραγματική απειλή».
Καταλήγοντας, η κα Νικολάου τόνισε ότι «όλοι εμείς, οι άνθρωποι του compliance, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, σε όλες τις μορφές της, στην καθημερινή μας επιχειρηματική πρακτική, για μια βιώσιμη ανάπτυξη και έναν πιο δίκαιο κόσμο!»

Μετάβαση στο περιεχόμενο