Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που αφορά στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο "Συγκρότηση των προτάσεων της ΔΔ-Ε για την ενίσχυση των διοικητικών και εξω-διοικητικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας"

Πρόσκληση υποβολής προσφορών_ΥΕ3 ΕΣΠΑ_Συγκρότηση Προτάσεων

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαφάνεια Τώρα!_22/12-4/1

Στο διάστημα  από 22 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 4 Ιανουαρίου 2015 μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία”Διαφάνεια Τώρα!” της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με τους εξής τρόπους:   
 – ηλεκτρονικά – επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας diafaneiatora.gr
–  μέσω fax – στο 2107224947 ή,
– ταχυδρομικά – στη διεύθυνση Θέτιδος 4 , 11528 Αθήνα
 Η Γραμμή Υποστήριξης θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.

Η ΕΕ εγκρίνει μεταρρυθμίσεις διαφάνειας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Η Διεθνής Διαφάνεια χαιρετίζει τη νέα νομοθεσία ορόσημο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των ανώνυμων κρυφών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναθεωρήσεις της 4ης «Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», που έγιναν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της διαφθοράς και ξεπερνούν τις βασικές αρχές που είχαν τεθεί από τους αρχηγούς των G20 τον περασμένο Νοέμβριο.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η τελική νομοθετική ρύθμιση θα υστερεί στην εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας σχετικά με τους «πραγματικούς» ιδιοκτήτες που κρύβονται πίσω από εταιρίες και ομίλους -απαίτηση που έχει εκφραστεί από ακτιβιστές κατά της διαφθοράς διεθνώς. Η ταυτότητα πολλών ατόμων που εμπλέκονται σε σκάνδαλα μεγαλοδιαφθοράς κρύβεται πίσω από τη λειτουργία ανώνυμων εταιριών, ομίλων και άλλων νομικών προσώπων.
Στο πλαίσιο του νέου νόμου, πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών των επιχειρήσεων θα έχουν οι διωκτικές αρχές και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς μέσα από κεντρικά μητρώα που θα δημιουργηθούν στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μερική πρόσβαση θα επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, όπως σε δημοσιογράφους-ερευνητές και σε ΜΚΟ, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν έννομο συμφέρον. Μειονέκτημα της όλης διαδικασίας αποτελεί η επιπλέον γραφειοκρατία που απαιτείται για τη διαχείριση των αιτημάτων, η οποία θα μπορούσε να επιβραδύνει τις έρευνες. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όλες οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε κλειστά κεντρικά μητρώα, προσβάσιμα μόνο από κρατικούς φορείς και δεν θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.
«Η απόφαση να δοθεί πρόσβαση σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ίχνη των χρημάτων που προέρχονται από συναλλαγές διαφθοράς, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, ένα σύστημα με περιορισμένη πρόσβαση μπορεί να γίνει πιο περίπλοκο και ακριβό καθώς και να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για απορριφθούν ουσιαστικά αιτήματα για δημόσια πρόσβαση των δεδομένων. Παραμένει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες θα αξιολογούν ποιος έχει “έννομο συμφέρον”», τονίζει ο Carl Dolan, Διευθυντής του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ (Transparency International-EU Office). «Τελικά ο συμβιβασμός μπορεί να σημαίνει ότι αντικαθίσταται ένα μεγάλο κενό του νόμου με πολλά μικρά παραθυράκια».
Σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης “Global Financial Integrity”, σχεδόν 70 δις δολλάρια μεταφέρθηκαν παράνομα εντός και εκτός των αναδυόμενων οικονομιών της ΕΕ το 2011. Παράλληλα, το ποσοστό ανίχνευσης των παράνομων κεφαλαίων από τις διωκτικές αρχές παγκοσμίως εκτιμάται ότι είναι κάτω από 1% για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ το ποσοστό κατάσχεσης 0,2% (UNODC). Σύμφωνα με ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών, το 70% για πάνω από 200 υποθέσεις μεγαλοδιαφθοράς, αφορά ανώνυμες κρυφές εταιρίες και ομίλους που κρύβουν την ταυτότητα διεφθαρμένων πολιτικών.
«Η απαίτηση της απόδειξης “έννομου συμφέροντος” για δημόσια πρόσβαση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας, και θέτει εμπόδια στους πολίτες, αντί να εμποδίσει τους εν δυνάμει εγκληματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ σαν το προσωπικό τους πλυντήριο», επισημαίνει η Nienke Palstra, από το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ.
Με την αποδοχή της Οδηγίας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία δύο έτη για να εντάξουν τα νέα πρότυπα στην εθνική τους νομοθεσία. Η Διεθνής Διαφάνεια ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, οι οποίες σχεδιάζουν να δώσουν πλήρη πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων.
Η τελική συμφωνία βελτιώνει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013, διότι προβλέπει τη δημιουργία Κεντρικών Μητρώων που συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους των ομίλων και άλλων νομικών προσώπων και εταιριών. Θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια για την ένταξη αυτών των σημαντικών αναθεωρήσεων στη νέα νομοθεσία στις διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Nienke Palstra – EU Policy Officer
Τηλ: +32 2 89 32 457
Email: npalstra@transparency.org

Η κρίση είναι πρόκληση για να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του Ηγέτη

Αποτελέσματα: 7ο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος
Η συμβολή της Ηγεσίας στην πάταξη της διαφθοράς αναδείχθηκε στο 7ο ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε) που διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα «Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας». Η εκδήλωση ανέδειξε παράλληλα καλές πρακτικές που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του πολύπλοκου φαινομένου της διαφθοράς.
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν στοιχεία για την πορεία της μικροδιαφθοράς στην Ελλάδα –μέσα από τις έρευνες κοινής γνώμης που διενήργησε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς από το 2007 μέχρι το 2013- και πώς αυτά τα φαινόμενα έχουν εξελιχθεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν βιώσει περιστατικά μικροδιαφθοράς από το 2007 έως το 2013. Διαχρονικά τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τις οικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου της διαφθοράς. Ενδεικτικό αυτής της επισήμανσης είναι ότι κατά την περίοδο της κρίσης σημειώθηκε μείωση των περιστατικών διαφθοράς: τα περιστατικά διαφθοράς από το 2009 μέχρι το 2013 μειώθηκαν κατά 50% περίπου. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο Πολιτικός Επιστήμονας, Λευτέρης Κουσούλης, αναφέρθηκε στα βαθύτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας που οδηγούν στη διαφθορά: την κομματική σχέση, την ιδεολογική αναφορά όσων διεκδικούν εξουσία και την ταξική αφετηρία.
«Πολιτική και ακεραιότητα θα πρέπει να προχωρούν χέρι-χέρι. Ίσως είναι καλή ευκαιρία να δούμε την κρίση ως πρόκληση και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του πολιτικού ηγέτη», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Κώστας Μπακούρης στην έναρξη του Συνεδρίου.
Το φετινό Συνέδριο επικεντρώθηκε σε τρεις καίριες ενότητες:

  • Πολιτική και Ακεραιότητα
  • Επιχειρήσεις και Ακεραιότητα
  • Ενεργοποίηση των πολιτών

Η διαφθορά των πολιτικών αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, όπως επισημάνθηκε στην ενότητα Πολιτική & Ακεραιότητα. Ο καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης, Χαρίδημος Τσούκας, σκιαγράφησε ως χαρακτηριστικά του ακέραιου πολιτικού την εναρμόνιση των προθέσεων με τις πράξεις και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων για το κοινό καλό. Στον κλονισμό της πίστης των πολιτών στους θεσμούς και στην ενίσχυση του ρόλου του χρήματος στον πολιτικό ανταγωνισμό υποστήριξε ότι οδηγεί η διαφθορά ο Γ.Στ. Πρεβελάκης, Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Σορβόννη και μόνιμος εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ. «Να μη χαθούν οι ευκαιρίες καταπολέμησης της διαφθοράς σε έναν πολωμένο πολιτικό διάλογο», τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη θεματική Επιχειρήσεις & Ακεραιότητα, επισημάνθηκε ότι προέχει οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στην επιχειρηματική στρατηγική τους. Η Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, κα Μ. Αλεξίου, παρουσίασε την παγκόσμια πρωτοβουλία #BizAgainstCorruption με την οποία οι επιχειρήσεις ζητούν από τις κυβερνήσεις τους να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και να ενθαρρύνουν την ορθή διακυβέρνηση. «Η Ακεραιότητα, η παλιά αξία του επιχειρείν, αναδείχθηκε απαίτηση και ανάγκη. Αποδείχθηκε ότι είναι το μυστικό που στηρίζει σήμερα τις εκσυγχρονισμένες επιχειρήσεις για να αντισταθούν στο τσουνάμι της κρίσης, των πολυεθνικών και της παγκοσμιότητας», τόνισε η εισηγήτρια στο Συνέδριο, κα Χαζάπη-Πίττα, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της «Αττικής Μελισσοκομικής». Ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής και του ΙΟΒΕ, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ηθικής ευθύνης εντός των επιχειρήσεων μέσω τεσσάρων στοιχείων: διάρθρωση της επιχείρησης, εταιρική κουλτούρα, εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Στην ενότητα Ενεργοποίηση Πολιτών, παρουσιάστηκαν προτάσεις και πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση και ενθάρρυνση των πολιτών ώστε να αναμετρηθούν με τη διαφθορά στην καθημερινότητά τους. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» της ΔΔ-Ε η οποία συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο λειτουργίας προσφέροντας έναν άμεσο και αξιόπιστο μηχανισμό στους πολίτες για να καταγγείλουν τη διαφθορά στη Γραμμή Υποστήριξης 101 90. Περισσότερες από 600 αναφορές πολιτών υποδέχθηκε η Υπηρεσία με «πρωταθλητές της διαφθοράς» να αναδεικνύονται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Υγεία και το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Υποδιευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. κ. Βασίλειος Παπακώστας υπογράμμισε την ψευδαίσθηση της ανωνυμίας που έχουν οι πολίτες όταν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2015 θα διατεθεί ηλεκτρονική εφαρμογή καταγγελιών των πολιτών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στον ελληνικό αντίποδα η Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, παρουσίασε τις καλές πρακτικές της χώρας της που συνέδραμαν αποτελεσματικά στον περιορισμό της διαφθοράς. Αφενός η προστασία μαρτύρων (whistleblowers) στον ιδιωτικό τομέα και αφετέρου, το αποτελεσματικό δικαιικό σύστημα σε συνδυασμό με την κουλτούρα υπεύθυνων πολιτών, είναι τα βασικά εργαλεία με τα οποία η Σουηδία ενεργοποιεί προς όφελος των πολιτών την πάταξη της διαφθοράς.
«Η Ελλάδα βιώνει μία πρωτοφανή επανάσταση σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και ακριβώς για αυτό το λόγο είναι μοναδική ευκαιρία να προχωρήσει σε εκ βάθρων θεσμικές μεταρρυθμίσεις, να βάλει τέλος στο πελατειακό σύστημα και η Κοινωνία των Πολιτών της να συνδράμει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Pascal Lamy, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Για να δείτε τις ομιλίες του Συνεδρίου πιέστε εδώ
Στοιχεία επικοινωνίας
Σοφία Ιωάννου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Τηλ. 210 722 4940, 6937 251997/ sioannou@transparency.gr
ESPA-logos
To Συνέδριο «Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας» υλοποιείται στο πλαίσιο
της Πράξης «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Ομιλίες Συνεδρίου Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος 2014 "Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της ηγεσίας"

Ετήσιο Συνέδριο 2014 “Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της ηγεσίας”
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Χαιρετισμός Ιωάννη Τέντε, Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς
Κεντρική Ομιλία Pascal Lamy, πρ Εκτελ. Διευθυντή Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου  
Ομιλία Charlotte Wrangberg, Πρέσβης Σουηδίας στην Ελλάδα
Ομιλία Χαριδημου Τσούκα-Πολιτική και ακεραιότητα
Για να δείτε τα βιογραφικά των ομιλητών, πατήστε εδώ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: κρίσιμη στιγμή για να παταχθεί το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες να δεσμευτούν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
«Η ΕΕ βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την αντιμετώπιση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών», επισημαίνει η Διεθνής Διαφάνεια.
Η τελική συνάντηση για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το «Ξέπλυμα Χρήματος» είναι προγραμματισμένη για τις 16 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριμερών διαπραγματεύσεων, η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας εισέρχεται σε κρίσιμη φάση.
Μία από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των εταιριών και άλλων νομικών προσώπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε κατόπιν μιας ψηφοφορίας-ορόσημο, με 643 θετικές ψήφους έναντι 30 κατά, ότι η διαφάνεια των πραγματικών δικαιούχων των επιχειρήσεων (οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πίσω από εταιρίες και τραστ) μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δημιουργία Κεντρικών Μητρώων, δημόσια προσβάσιμων.
Μια ανάλογη πρωτοβουλία για τη δημιουργία Μητρώων, θα ήταν μία ιστορική πρώτη και σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος. Αν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφωνήσουν στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής, τότε θα τεθούν ισχυρότερα εμπόδια σε όσους, αβίαστα και χωρίς ηθικούς φραγμούς, μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στα πιο αδιαφανή μέρη της Ευρώπης. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί το έργο των αρμόδιων διωκτικών αρχών –εντός και εκτός ΕΕ- να παρακολουθήσουν τη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θα είναι περισσότερο εξασφαλισμένες ως προς την αξιοπιστία των συνεργατών, προμηθευτών ή πελατών τους. Τέλος, θα βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών, επιτρέποντας τον έλεγχο από πολλά μέρη.
Διάφορα σκάνδαλα, -όπως το πιο πρόσφατο, μετά τις διαρροές απόρρητων εγγράφων στο Λουξεμβούργο, γνωστό και ως “Luxembourg Leaks”- ενισχύουν τη δυναμική για εταιρική διαφάνεια και υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση ώστε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προώθηση της μεταρρύθμισης αυτής.
Με την επόμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του «Ξεπλύματος Χρήματος» να βρίσκεται τουλάχιστον μία δεκαετία μετά, σήμερα, η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε μία μοναδική ευκαιρία την οποία δεν επιτρέπεται να χάσει.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ: http://www.transparencyinternational.eu/focus_areas/anti-money-laundering/

Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της ηγεσίας, Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2014

Το φετινό Συνέδριο «Κράτος και Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας» της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η Ηγεσία στον Δημόσιο αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα, στην καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Οι τομείς στους οποίους θα γίνει αναφορά είναι η Ακεραιότητα στην Πολιτική και στις Επιχειρήσεις καθώς επίσης και η Ενεργοποίηση των Πολιτών μέσα από την Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα», η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ανάδειξη Καλών Πρακτικών.
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της μικροδιαφθοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία από τις Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, από το 2007 έως σήμερα.
Πρόσκληση με πρόγραμμα συνεδρίου (ελληνικά)
Conference Invitation & agenda (english)
Βιογραφικά ομιλητών

Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014_Σε κίνδυνο η «καθαρή» ανάπτυξη

Βερολίνο, 3 Δεκεμβρίου 2014.
Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014 – Σε κίνδυνο η «καθαρή» ανάπτυξη
Εταιρικά απόρρητα και παγκόσμιες πρακτικές ξεπλύματος χρήματος οι βασικές αιτίες
που δυσχεραίνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς στις αναδυόμενες οικονομίες
Η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για όλες τις οικονομίες, το οποίο απαιτεί από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα της ΕΕ και των ΗΠΑ να δράσουν από κοινού με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες με σκοπό να εμποδίσουν τους διεφθαρμένους να συνεχίσουν τη δράση τους, επισημαίνει σήμερα η Διεθνής Διαφάνεια, η παγκόσμια Οργάνωση κατά της διαφθοράς.
Στην 20η έκδοση του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index), η Κίνα (με βαθμό 36 στην κλίμακα 0-100), η Τουρκία (με βαθμό 45), η Αγκόλα (με βαθμό 19) είναι μεταξύ των χωρών που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιδείνωση στη γενική βαθμολογία με πτώση 4-5 βαθμών, παρά τη μέση οικονομική ανάπτυξη με ποσοστό πλέον του 4% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
«Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014 δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη υπονομεύεται και κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς φθίνει όταν ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι καταχρώνται την εξουσία για να οικειοποιηθούν δημόσιους πόρους για προσωπικό τους όφελος», σχολιάζει ο José Ugaz, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.
«Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι διακινούν υπογείως σε φορολογικούς παραδείσους περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παράνομα, μέσω offshore εταιριών, χωρίς να τιμωρηθούν», προσθέτει ο Ugaz. «Χώρες που βρίσκονται πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη πρέπει να υιοθετήσουν ριζικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς προς όφελος των πολιτών. Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή του “Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς” θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν εξάγουν πρακτικές διαφθοράς σε υπανάπτυκτα κράτη».
Πάνω από τα 2/3 των 175 χωρών που συμπεριλαμβάνονται στον “Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 2014”, βαθμολογούνται κάτω από 50, σε κλίμακα 0 (που σημαίνει ότι θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό διεφθαρμένες) ως 100 (που σημαίνει ότι θεωρούνται απαλλαγμένες από διαφθορά). Στην κορυφή του Δείκτη βρίσκεται η Δανία με βαθμό 92. Στον αντίποδα, η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία μοιράζονται την τελευταία θέση της κατάταξης με βαθμό 8.
Η φετινή βαθμολογία αρκετών χωρών, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αυξήθηκε ή μειώθηκε κατά 4 και πλέον βαθμούς. Τη μεγαλύτερη πτώση στη βαθμολογία σημείωσαν η Τουρκία (-5), η Αγκόλα, η Κίνα, το Μαλάουι και η Ρουάντα (όλες με -4). Τη μεγαλύτερη βελτίωση στη βαθμολογία σημείωσαν οι εξής χώρες: Ακτή του Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Άγιος Βικέντιος και οι νήσοι Γρεναδίνες (+5) καθώς και : Αφγανιστάν, Ιορδανία, Μάλι και Σουαζιλάνδη (+4).
Ο “Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014” βασίζεται στις απόψεις ειδικών εμπειρογνωμόνων για τη διαφθορά στον Δημόσιο τομέα. Χώρες οι οποίες εφαρμόζουν πρακτικές ανοικτής διακυβέρνησης και λογοδοσίας του κράτους απέναντι στους πολίτες, σημειώνουν υψηλή βαθμολογία. Σε αντίθεση, η χαμηλή βαθμολογία είναι ένδειξη ότι σε κάποιες χώρες σημειώνεται εκτεταμένη δωροδοκία, ατιμωρησία των διεφθαρμένων πρακτικών και ταυτόχρονα, οι δημόσιοι φορείς δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. .
Η Ελλάδα στον “Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 2014”
Η Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική πορεία της στον “Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς”. Η βαθμολογία της χώρας αυξάνεται σταθερά από το 2012 μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας την 69η θέση στην παγκόσμια κατάταξη μαζί με την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. «Υπάρχει πορεία βελτίωσης, ωστόσο χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. H αποτελεσματικότερη νομοθεσία για όσους αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers), καθώς και η δημιουργία μητρώων δημόσια προσβάσιμων πραγματικών τελικών δικαιούχων εταιριών, θα ανακόψουν πρακτικές διαφθοράς και θα ενισχύσουν την αξιοπιστία και την εικόνα της Ελλάδας», τονίζει ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.
Η διαφθορά στις αναδυόμενες οικονομίες
Η Κίνα έπεσε κατά 4 βαθμούς συγκριτικά με το 2013 (από 40 σε 36), παρά το γεγονός ότι η Κινεζική κυβέρνηση πραγματοποίησε εκστρατεία κατά της διαφθοράς στοχοποιώντας διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς.
Η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος παραμένουν μεγάλα προβλήματα και των άλλων χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα). Στη διάρκεια αυτού του χρόνου δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά για πετρελαϊκό κολοσσό που χρησιμοποιεί κρυφές εταιρίες για να δωροδοκήσει πολιτικούς στη Βραζιλία (βαθμολογείται με 43 στον Δείκτη), για στελέχη από την Ινδία (βαθμολογείται με 38) που διαθέτουν λογαριασμούς στον Μαυρίκιο (βαθμολογείται με 54) καθώς και για Ρώσους (βαθμολογείται με 27) που διατηρούν λογαριασμούς στην Κύπρο (βαθμολογείται με 63).
«Η μεγαλοδιαφθορά στις ισχυρές οικονομίες όχι μόνο υπονομεύει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των φτωχότερων αλλά επίσης δημιουργεί προβλήματα διακυβέρνησης και αστάθειας. Οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες, των οποίων οι κυβερνήσεις αρνούνται να είναι διαφανείς και δείχνουν ανοχή στη διαφθορά, δημιουργούν μια κουλτούρα ατιμωρησίας όπου επιτρέπει στη διαφθορά να ανθεί», καταλήγει ο Ugaz.
Οι χώρες στην κορυφή του Δείκτη πρέπει να καταπολεμήσουν την παγκόσμια διαφθορά
Η Διεθνής Διαφάνεια απηύθυνε έκκληση στις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, και στις οποίες παρατηρείται περιορισμένη διαφθορά στο Δημόσιο τομέα, να ενισχύσουν μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και κατά των μυστικών εταιριών που υποκρύπτουν διαφθορά σε άλλες χώρες.
Η Δανία, εκτός από ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, αυτό τον Νοέμβριο ανακοίνωσε σχέδιο για τη δημιουργία δημόσιου μητρώου που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Παρόμοιο μέτρο, που ανακοινώθηκε από την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποσκοπεί να παρεμποδίσει όσους κρύβονται πίσω από εταιρίες που λειτουργούν στο όνομα τρίτων.
Η Διεθνής Διαφάνεια υλοποιεί παγκόσμια εκστρατεία με τίτλο “Unmask the Corrupt”/”Ξεσκέπασε τους Διεφθαρμένους” ασκώντας πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και τις χώρες του G20, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δανίας σχετικά με τη δημιουργία δημόσιου μητρώου πραγματικών δικαιούχων.
«Κανείς από εμάς δεν επιβιβάζεται σε αεροπλάνο χωρίς να δώσει τα στοιχεία του. Ωστόσο, επιτρέπουμε κρυφές εταιρίες να συγκαλύπτουν παράνομες δραστηριότητες. Τα δημόσια μητρώα που καταγράφουν τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών δεν θα επιτρέπουν στους διεφθαρμένους να απολαμβάνουν όσα κατέκτησαν με την κατάχρηση της εξουσίας», επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Διαφάνειας, Cobus de Swardt.
Δείτε συνημμένα τα αναλυτικά αποτελέσματα και το υποστηρικτικό υλικό σχετικά με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς 2014
Α. CPI2014_Πίνακας Αποτελεσμάτων (αγγλικά)
B. CPI 2014_ Παρουσίαση
C. CPI 2014_Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (αγγλικά)
D. CPI 2014_Μεθοδολογία_(English)
 
Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ:
Σοφία Ιωάννου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Τηλ.  +30 210 722 4940/ + 30 6937 251997 (κιν.)
Fax. +30 210 722 4947
email: sioannou@transparency.gr
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Θέτιδος 4, 11528  Αθήνα
 

«Ανθρώπινα Δικαιώματα & Καταπολέμηση της Διαφθοράς»

Ενόψει των Παγκόσμιων Ημερών για την Κατάργηση της Δουλείας (2 Δεκεμβρίου), για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου) και για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου), το Global Compact Network Hellas και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSRHellas) με συνδιοργανωτές τη Διεθνή Διαφάνεια- Ελλάδος και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα & Καταπολέμηση της Διαφθοράς».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι διασυνοριακή και αποτελεί την ελληνική απάντηση στην Πρόσκληση σε Δράση που απηύθυνε ο OHE προς τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς. Αποτελεί παράλληλα, συνέχεια ανάλογης πρωτοβουλίας που είχε υλοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2012, και πάλι στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή Επιχειρηματικών Δικτύων και Επιχειρήσεων από όλη τη νοτιο-ανατολική Ευρώπη.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των συμμετεχόντων για συμβολή στα θέματα της Καταπολέμησης της Διαφθοράς και προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εντός των οποίων συμπεριλαμβάνεται το θέμα της καταπολέμησης της Διακίνησης/Εμπορίας Ανθρώπων.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, πάνελ συζήτησης από εμπειρογνώμονες, προβολή της καμπάνιας «The fight against corruption» του ΟΗΕ καθώς και ειδικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ενισχύσουν την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων από πλευράς επιχειρήσεων. Επίσης, κατά την έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης της ΜΚΟ Praksis για το Human Trafficking, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό της Βορείου Ελλάδος μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.
H εκδήλωση, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Αλίκη Περρωτή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ και από πλευράς επιχειρηματικών φορέων ο ΣΕΒ, ο ΣΒΒΕ και το ΕΒΕΘ.

  •  Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο diktio1@csrhellas.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Είσοδος ελεύθερη.

Δείτε το Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο