Η διαφθορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την Εκπαίδευση
& πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας
600 απόφοιτοι στη Γερμανία από τους 2.500 συνολικά έλαβαν το διδακτορικό τους χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα, ενώ το φακελάκι για να εξασφαλίσεις δωμάτιο σε εστία στη Ρουμανία εκτιμάται σε €200. Ποια από τα φαινόμενα αυτά -και άλλα που παρουσιάζονται στην Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση (Global Corruption Report) της Διεθνούς Διαφάνειας, συμβαίνουν στην Ελλάδα; Όταν 1 στους 5 παγκοσμίως, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς του 2013, αναφέρει ότι δωροδόκησε τον τελευταίο χρόνο για να λάβει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπάρχει διέξοδος στο πρόβλημα;
Τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν στη σημερινή εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, παρουσιάζοντας πτυχές της διαφθοράς καθώς και εργαλεία καταπολέμησής της στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας.
Στο σύστημα της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης εντοπίζονται φαινόμενα λογοκλοπής, νεποτισμού, κομματικών παρεμβάσεων, αναξιοκρατίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Βασίλη Παπάζογλου. Ο Νόμος 4009/2011, εφόσον εφαρμοστεί, θα προωθήσει ένα νέο μοντέλο διοίκησης για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενθαρρύνοντας διαδικασίες διαφάνειας, λογοδοσίας και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου των πανεπιστημίων.
Στην ερώτηση περί των εκφάνσεων της διαφθοράς στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με ειδική αναφορά στο νεποτισμό, ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Μουτσόπουλος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Γιος μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού έχει 1 στις 2 πιθανότητες να γίνει Καθηγητής, ενώ γιος αγρότη έχει 1 στις 1011». Ξενοφοβία, «ενδογαμία», αιώνιοι φοιτητές και άλλες πτυχές της δυσλειτουργίας των πανεπιστημίων, θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την ίδρυση ενός Μη κρατικού, Μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος που θα αποτελεί κέντρο αριστείας, καινοτομίας, προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, αντιστρέφοντας την απαξίωση του θεσμού της Ανώτατης Παιδείας.
Στην ερώτηση αν υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασιλική Κιντή χαρακτηριστικά απάντησε ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει καταλήξει να γίνει «φέουδο επιμέρους ομάδων που κατέχουν εξουσία». Η διαφθορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν εντοπίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά στην ανυπαρξία υποστρώματος ακεραιότητας εντός του θεσμού του πανεπιστημίου. Απαιτείται η έξωθεν – από την εκτελεστική εξουσία- επιβολή μέτρων διαφάνειας, λογοδοσίας καθώς και η διαμόρφωση πρακτικών παρεμβάσεων -όπως η διασταύρωση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του πανεπιστημίου.
Ως προς τη διαφθορά στο χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο Dr David Horner, President of the American College of Greece αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία από θέσεις ευθύνης που κατείχε εντός και εκτός Ελλάδας. Καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού πλήττονται από φαινόμενα λογοκλοπής, αντιγραφής κ.ο.κ. Αποτελεί όμως ελληνική πραγματικότητα, η καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων με την κατ’ εξακολούθηση φωτοτύπηση των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων καθώς και η εκπόνηση εργασιών επί πληρωμή, περιστατικά που εμφανίζονται και στους κόλπους του American College of Greece. Κλείνοντας αναφέρθηκε σε τρία θέματα μεγάλης σημασίας για την συζήτηση: (1) την ανάγκη για τον διαχωρισμό κερδοσκοπικών και μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, (2) τη μεγάλη σημασία που έχει ο τρόπος χρήσης και επιμερισμού των οικονομικών πόρων των ιδρυμάτων, αφού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και (3) τη σημαντικότητα της πιστοποίησης προγραμμάτων, τμημάτων, σχολών και ιδρυμάτων.
Υπάρχει όμως φως στο τούνελ; Μεταξύ άλλων, η συστηματική έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με θέματα διαφθοράς και διαφάνειας, η πιστοποίηση προγραμμάτων, τμημάτων και ιδρυμάτων από διεθνείς οργανισμούς, η δημιουργία εθνικών κατατάξεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η συμμετοχή τους σε διεθνείς κατατάξεις, μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της διαφθοράς σύμφωνα με πρόταση της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος και του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece που παρουσίασε η Εντεταλμένη Επίκουρος Καθηγήτρια Γιώτα Πάστρα. Η διασφάλιση της ποιότητας ενθαρρύνει την εισαγωγή προτύπων λειτουργίας και διαδικασιών λογοδοσίας, ώστε οι προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες να πληρούν υψηλές προδιαγραφές ως προς το επίπεδο μόρφωσης, το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Λιούκας, αναφέρθηκε σε πέντε προτάσεις-μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας: (1) έμφαση στην ποιότητα και την αριστεία, (2) επιμονή στην εφαρμογή του νέου μοντέλου των πανεπιστημίων, (3) χρήση των στοιχείων που συλλέγονται απο την εσωτερική αξιολόγηση για τη σύγκριση των τμημάτων, (4) επεξεργασία των προαναφερθέντων στοιχείων για τη δημιουργία συγκριτικών δεικτών και (5) λήψη διεθνών πιστοποιήσεων ανά πρόγραμμα ή ανά τμήμα. Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημήτρης Φωτιάδης, παρουσίασε τα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στα πανεπιστήμια της περιφέρειας και τόνισε τη σημαντικότητα της αξιολόγησής τους παρουσιάζοντας ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αξιοσημείωτη ήταν και η τοποθέτηση του Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ισίδωρου Μπέη που αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη των νόμων που διέπουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων τα τελευταία 30 χρόνια και στην ταυτόχρονη εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Συμφωνώντας με τους υπόλοιπους ομιλητές διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά καλά και κακά πανεπιστήμια. Ήταν απαισιόδοξος σχετικά με την πρόοδο των αλλαγών στα πανεπιστήμια, όμως έκλεισε εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο καινούριος νόμος, καθώς και αλλαγές που λαμβάνουν χώρα λόγω της κρίσης θα φέρουν τις επιθυμητές αλλαγές και στα Πανεπιστήμια.
Η διαφθορά, ωστόσο, δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Νεποτισμός, σχολεία «μαϊμού», κρυφά κονδύλια, φακελάκια για εγγραφή σε σχολεία, παραπαιδεία κ.α., παρουσιάστηκαν από τον Αντιπρόεδρο της ΔΔ-Ε και Πρύτανη του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece Νίκο Τραυλό, ως πτυχές διαφθοράς σε πολλές χώρες της υφηλίου.
Για να σταματήσει η διαφθορά να αποτελεί κοινή πρακτική, με τη συμμετοχή των πολιτών, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επένδυση στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με βάση τις αρχές της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. Καλές πρακτικές ευαισθητοποίησης των μαθητών θα παρουσιαστούν στο επικείμενο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2013, στο Divani Caravel Hotel (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).
Βασικά Πορίσματα της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση (ελληνικά)
Παρουσίαση Παγκόσμιας Έκθεσης από Ν. Τραυλό
Παρουσίαση Β.Παπάζογλου
Παρουσίαση Χ. Μουτσόπουλου
Παρουσίαση Γ.Πάστρα
Παρουσίαση Δ. Φωτιάδη (to be uploaded)

Παγκόσμια Έκθεση της Διαφθοράς στην Εκπαίδευση & Πτυχές της Ελληνικής Πραγματικότητας

Με αφορμή τη δημοσίευση της Παγκόσμιας Έκθεσης της Διαφθοράς στην Εκπαίδευση, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς και το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece διοργανώνουν δημόσια συζήτηση με θέμα: «Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση
& Πτυχές της Ελληνικής Πραγματικότητας», την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 @ ALBA Graduate Business School at The American College of Greece (Ξενίας 6-8, Αθήνα).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Χαιρετισμοί

  • Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος ΔΔ-Ε
  • Νίκος Εμπέογλου, Πρόεδρος ΔΣ, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Παγκόσμια Έκθεσης για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση”

  • Νίκος Τραυλός, Αντιπρόεδρος ΔΔ-Ε & Πρύτανης, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

“Η ελληνική πραγματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση”
Παρουσίαση προβληματικής & Συντονισμός συζήτησης: Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολιάζουν:

  • Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό &ι Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Βασιλική Κιντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Dr. David Horner, President of The American College of Greece

“Προτάσεις ενίσχυσης της διαφάνειας στην Ανώτατη Εκπαίδευση”
Παρουσίαση προτάσεων & Συντονισμός συζήτησης: Γιώτα Πάστρα, Επίκουρος Καθηγήτρια, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Σχολιάζουν:

  • Σπύρος Λιούκας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Δημήτρης Φωτιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Ισίδωρος Μπέης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήλωση συμμετοχής μέχρι και 18/10, tihellas@otenet.gr, 210 7224940
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Πρόγραμμα Εκδήλωσης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έκθεση Προόδου 2013: Αξιολόγηση Σύμβασης ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία ξένων λειτουργών

Η ένατη Έκθεση Προόδου της Διεθνούς Διαφάνειας για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία ξένων λειτουργών, αποτελεί μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της εξέλιξης της εφαρμογής της εν λόγω συνθήκης σε 40 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κολομβίας (οι οποίες υπέγραψαν τη Σύμβαση το 2012 και 2013 αντίστοιχα). Στοιχεία δημοσιεύονται και στην ετήσια έκθεση της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία (OECD Working Group on Bribery). Το βασικό πόρισμα που προκύπτει και από τις δύο εκθέσεις είναι κοινό – οι μισές χώρες που συμμετέχουν εφαρμόζουν ελάχιστα (ή καθόλου) τη Σύμβαση, ενώ στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ σημειώνεται αυξημένη εφαρμογή των διατάξεων.
Για να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της Έκθεσης Προόδου πιέστε εδώ.

Προσφορά για ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Staying on side: How to stop match fixing”, Project No. EAC-2012-0568, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς αναζητά προσφορές για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συνημμένα η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και η περιγραφή του έργου.
Καταληκτική ημερομηνία 15/10/2013.
Περιγραφή του έργου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Είναι αντιμετωπίσιμη η διαφθορά στην Ελλάδα σήμερα;

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνδιοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013, στις 19.00μ.μ. στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «Είναι αντιμετωπίσιμη η διαφθορά στην Ελλάδα σήμερα; Προτάσεις για την υπέρβαση».


 
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι:
–      Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,
Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
–      Ελευθέριος Χατζόπουλος, μέλος Δ.Σ. της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος
–      Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος
Ομιλητές & Θέματα της εκδήλωσης:
«Η Διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και εφικτή», Παναγιώτης Καρκατσούλης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών
«Διαφθορά και θεσμοί στην Ελλάδα της κρίσης σε μία Ευρώπη χωρίς λύσεις», Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
«Γιατί δυσλειτουργεί η Δικαιοσύνη», Κωνσταντίνος Χρυσογόνος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ.
*Την εκδήλωση συντονίζει η κα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Αναπληρώτρια Πρύτανη Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σημείωση: Παρακαλούμε βεβαιώστε τη συμμετοχή σας. Είσοδος ελεύθερη.

Παγκόσμια Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την Εκπαίδευση

Απαραίτητη η καταπολέμηση της διαφθοράς για να δημιουργήσουμε γενεές αγωνιστών διαφθοράς

Η Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά (Global Corruption Report), που είναι αφιερωμένη στον τομέα της εκπαίδευσης τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να μορφώσει τα παιδιά, στέλνοντάς τα στο σχολείο, αλλά και για να γαλουχήσει τις επόμενες γενιές να αγωνιστούν ενάντια του φαινομένου.
Η Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση ρίχνει φως σε πλήθος περιπτώσεων και μορφών διαφθοράς παγκοσμίως, όπως υπεξαίρεση πόρων που προορίζονται για την παιδεία, κρυφά κονδύλια, εξαγορά βαθμών και πτυχίων κ.α, φαινόμενα που υπονομεύουν το κύρος της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η Παγκόσμια Έκθεση για τη Διαφθορά στην Εκπαίδευση παραθέτει μια σειρά από πρακτικά βήματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου: όπως κώδικες δεοντολογίας, μηχανισμούς εποπτείας κ.α.
«Για να μπορέσουν τα σχολεία να καλλιεργήσουν νοοτροπία ενάντια στη διαφθορά, χρειάζεται πρωτίστως να είναι απαλλαγμένα τα ίδια από τη διαφθορά. Χωρίς ισχυρή ακεραιότητα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας δεν θα καταφέρουν να προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια στους μελλοντικούς ηγέτες, να εξαλείψουν τη μάστιγα της διαφθοράς. Η νέα γενιά – μεταξύ 15 και 24 ετών-, που αποτελεί το 1/5 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, έχει τη δυνατότητα να καταπολεμήσει τη διαφθορά, ως πολίτες του σήμερα και ηγέτες του αύριο», τονίζει η Huguette Labelle, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας.
Με αφορμή τη σημερινή δημοσίευση της Παγκόσμιας Έκθεσης της Διαφθοράς στην Εκπαίδευση, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece προγραμματίζει στις 22 Οκτωβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece (Ξενίας 6-8, Αθήνα), στις 17.00 δημόσια συζήτηση με θέμα: «Παγκόσμια Έκθεση Διαφθοράς για την Εκπαίδευση & Πτυχές της Ελληνικής Πραγματικότητας». Φαινόμενα διαφθοράς και προτάσεις ενίσχυσης της διαφάνειας στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν από διακεκριμένους ομιλητές. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση προσεχώς: www.transparency.gr και www.alba.edu.gr
Η έκθεση »
Save the date »

Μετάβαση στο περιεχόμενο