Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Ιούλιος 2022
Περίοδος απασχόλησης: έως 31/10/2022 και δυνατότητα ανανέωσης έως Οκτώβριο 2023

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς.  Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η Δ.Δ. συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα.  Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Η ΔΔ-Ε πρόκειται να υλοποιήσει το έργο WeOpenGov, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με στόχο τη δημιουργία μόνιμου πολυσυμμετοχικού δικτύου-φόρουμ κοινωνίας πολιτών καθώς και δημόσιων φορέων και ιδιωτικού τομέα για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Σκοπός του WeOpenGov είναι η ανάπτυξη ενός μόνιμου πλήρως λειτουργικού δικτύου 25 τουλάχιστον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 15 τουλάχιστον δημόσιων φορέων, 5 τουλάχιστον ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 5 τουλάχιστον ιδιωτικών εταιρειών. To συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για το διοικητικό συντονισμό των Μελών του Δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Μελών αλλά και με άλλα δίκτυα, την εκπαίδευση σε δεξιότητες Ανοιχτής Διακυβέρνησης και την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε αναζητεί – Υπεύθυνο Επικοινωνίας για 4 μήνη μερική απασχόληση με αρμοδιότητες  την ανάπτυξη και υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου του έργου «WeOpen Gov» και την εν γένει υποστήριξη συναφών εργασιών της ΔΔ-Ε.

Βασικές Αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμό της δημιουργίας του website και του λογοτύπου του έργου σε συνεργασία με τον project manager
 • Δημιουργία περιεχομένου προώθησης του έργου και ενημέρωσης των δράσεων στο website
 • Οργάνωση διαφόρων ειδών εκδηλώσεων και προσέλκυση χορηγιών
 • Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες

 • Πτυχίο AEI στην Επικοινωνία, Δημοσιογραφία, Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, ή σε άλλο συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την Ανοικτή  Διακυβέρνηση και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε ομάδες και αποτελεσματικότητα
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων /συνεντεύξεων τύπου και καλές ικανότητες διαχείρισης έργου
 • Ενδιαφέρον για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τους σκοπούς της ΔΔ-Ε
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση της χρήσης Η/Υ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ιδρύματα
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε δράσεις προώθησης ερευνητικών συμπερασμάτων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα,
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μιας (1) σελίδας, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται και τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε δύναται να λάβει συστάσεις,

Τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔ-Ε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  
tihellas@otenet.gr ή akaskanis@transparency.gr με θέμα:  «WeOpenGov – Υπεύθυνος Επικοινωνίας» μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
tihellas@otenet.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 7224940

Υποχρεωτική υποβολή δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”] εκ μέρους των εταιρειών ζητά η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Επιστολές προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή απέστειλε η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, Δρ. Άννα Δαμάσκου, με αίτημα την στήριξη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική υποβολή εκ μέρους των εταρειών δημοσίων φορολογικών εκθέσεων ανά χώρα [“country-by-country reporting (CBCR)”], στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγματεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
CBCR letter_Τσακαλώτος
CBCR letter_Πιτσιλής

Call for offers/website design and development

In relation with the implementation of project “INTEGRITY PACTS (IP)-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, Transparency International-Greece is calling for offers referring to the design and development of a dedicated website that will provide access to information associated with the projects’ progress.
For more information see attached:
• Call for offers
• Project brief
Offers should be sent by e-mail to mpaschoula@transparency.gr, tihellas@otenet.gr and mnini@transparency.gr not later than 20/7/2016.
Additional questions and requests for clarifications should be addressed to
mpaschoula@transparency.gr, tihellas@otenet.gr
Call for offers
Website brief
flag
 

Λειτουργία της Γραμμής Υποστήριξης 10190

Η Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» και η Γραμμή Υποστήριξης 101 90 που λειτουργεί με την υποστήριξη εθελοντών, θα υποδέχονται τις κλήσεις σας για καταγραφή περιστατικών που σχετίζονται με τη διαφθορά τις εξής μέρες και ώρες:
– Δευτέρα, 15.00μ.μ. – 18.00μ.μ.
– Τετάρτη, 10.00π.μ. – 13.00μ.μ.

Προς τη νέα κυβέρνηση: τηρήστε τις δεσμεύσεις σας για την καταπολέμηση της διαφθοράς

του Κώστα Μπακούρη,
Προέδρου της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος
Κατά τα τελευταία 10ετία οι Έλληνες πολιτικοί, κατά τις προεκλογικές περιόδους, συνήθιζαν πάντα να δεσμεύονται ότι θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Ωστόσο, μετά την ανάληψη της εξουσίας, τα αποτελέσματα αποδεικνύονταν συνήθως πενιχρά.
Το 2005, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν τήρησε τις υποσχέσεις της προεκλογικής του εκστρατείας. Το 2009, οι δεσμεύσεις του Γιώργου Παπανδρέου οδήγησαν στη σύνταξη ενός καλού νόμου υπέρ της διαφάνειας που απαιτεί τη δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των κυβερνητικών αποφάσεων και των προϋπολογισμών. Ωστόσο, οι προσπάθειες έγιναν ad hoc και η θητεία του υπήρξε σύντομη.
Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε δεκτές τις περισσότερες προτάσεις που έγιναν από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος, την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (TFGR)* και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και θεσμοθέτησε τον Εθνικό Συντονιστή για την εφαρμογή ενός «οδικού χάρτη» για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο, κύρια προτεραιότητά του ήταν η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας και μικρή προσοχή έδωσε ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στον τρόπο οργάνωσης της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Στο διάστημα αυτό δύο σημαντικοί νόμοι δημιουργήθηκαν, ο ένας αφορούσε στην προστασία των «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος» (whistleblowers) και ήταν ελλιπής. Ο δεύτερος νόμος αφορούσε στη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω εξωτερικών πιέσεων. Κατά συνέπεια, διατηρούμε αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο νικητής των εκλογών της περασμένης Κυριακής, έδωσε πολλές υποσχέσεις και δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διάρκεια της δικής του προεκλογικής εκστρατείας. Δεσμεύσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοκρατικών θεσμών, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με υιοθέτηση πιο επιθετικής πολιτικής προς εκείνους που έχουν αποκρύψει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, την εξάλειψη της επιρροής των «ολιγαρχών» μειώνοντας τις συναλλαγές τους με το κράτος, καθώς και τη θέσπιση ενός ενιαίου οργανισμού με ενισχυμένες εξουσίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και όχι μόνο.
Όλα τα παραπάνω ηχούν σαν «μουσική στ’ αυτιά μας», εφ ‘όσον οι δεσμεύσεις αυτές παραμείνουν ισχυρές και ακλόνητες!
Αμέσως μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές ώστε να διασφαλίσει ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις δεν θα παραμείνουν κενές λέξεις. Επιπρόσθετα, ζητάμε από τη νέα κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα δράση για τα ακόλουθα θέματα προτεραιότητας:
• Να υποστηρίξει την εκστρατεία “ΌΧΙ στην Ατιμωρησία για τους Διεφθαρμένους»/ “NO Impunity for the Corrupt” στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος κατά της διαφθοράς.
• Να προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στη νομοθεσία για την προστασία των «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος» (whistleblowers). Μία βελτιωμένη νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» που λειτουργεί η Διεθνής Διαφάνεια για να βοηθήσει ανθρώπους να καταπολεμήσουν τη διαφθορά στην καθημερινή τους ζωή.
• Να βελτιώσει τη νομοθεσία σχετικά με τις δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων (Πόθεν έσχες) των πολιτκών, των μελών του Κοινοβουλίου και γενικά, των δημόσιων λειτουργών. Εδώ επισημαίνουμε την ανάγκη να καταστεί εντελώς ανεξάρτητη η Επιτροπή Ελέγχου.
• Να προχωρήσει σε αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θεσπίστηκε για να επιβλέπει το νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να είναι εντελώς ανεξάρτητη και να διαθέτει τους πόρους αλλά και την ισχύ για να προωθεί την εφαρμογή.
• Να προχωρήσει σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να προωθήσει την ταχεία εφαρμογή μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας απόδοσης δικαιοσύνης.
Η νέα κυβέρνηση φαίνεται πιο αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι να επιτύχει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίσει τις επείγουσες οικονομικές της προτεραιότητες.
Εάν αυτά δεν επιτευχθούν, η Ελλάδα θα έρθει αντιμέτωπη με ακόμη περισσότερα προβλήματα και κατά συνέπεια, η ατζέντα με τα θέματα της διαφάνειας δεν θα λάβει τη δέουσα προσοχή που τόσο επιτακτικά χρειάζεται.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαφάνεια Τώρα!_22/12-4/1

Στο διάστημα  από 22 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 4 Ιανουαρίου 2015 μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία”Διαφάνεια Τώρα!” της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με τους εξής τρόπους:   
 – ηλεκτρονικά – επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας diafaneiatora.gr
–  μέσω fax – στο 2107224947 ή,
– ταχυδρομικά – στη διεύθυνση Θέτιδος 4 , 11528 Αθήνα
 Η Γραμμή Υποστήριξης θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015.

Εκδήλωση "Καταπολεμώντας τη διαφθορά" – Θεσσαλονίκη 12/11

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2014. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η προγραμματισμένη εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς/παράρτημα Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα: «Καταπολεμώντας τη διαφθορά».
Οι ομιλητές:
Γιάννης Μάρκοβιτς, Οικονομικός Επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών
 Αριστείδης Χατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Πανεπιστημίου Αθηνών
 Σταύρος Κάτσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος – Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
ανέπτυξαν, αντίστοιχα, τα θέματα:
 Το προφίλ των διεφθαρμένων
 Ορθολογική διαφθορά
 Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η κοινωνία των πολιτών
Ξεχωριστή παρέμβαση αποτέλεσε το σύντομο θεατρικό δρώμενο «Δει δε χρημάτων…» που παρουσίασαν οι φοιτητές της Δραματικής Σχολής ΚΘΒΕ στην έναρξη της εκδήλωσης, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα, Διευθυντή Σπουδών ΚΘΒΕ.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Ελευθέριος Χατζόπουλος, Μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Όλοι τους επισήμαναν τις επιπτώσεις που έχει η διαφθορά στη χώρα μας, όπως και την ανάγκη άμεσης καταπολέμησής της.
Ειδικότερα ο Ελ. Χατζόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο λαϊκισμός, το εγώ αντί του εμείς, η αλαζονεία, η κατάλυση των θεσμών, η διχόνοια και η συγκατάβαση παραγκωνίζουν τον ορθολογισμό, την εξωστρέφεια, την απαραίτητη εθνική σύμπνοια και κοινή θέληση», για να συμπληρώσει: «Είναι υποχρέωση όλων των κοινωνικών δυνάμεων, που δεν συμβιβάζονται και δεν αποδέχονται την αδιαφάνεια, τη διαφθορά και τη διαπλοκή, να αντισταθούν με όλα τα νόμιμα μέσα και να κινητοποιηθούν για να βγει ο δημόσιος βίος και οι κοινωνικές δυνάμεις από την αποτελμάτωση».
Το πάνελ συντόνισε ο Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χάρρυ Παπαπανάγος.
Δείτε την ομιλία του κ. Μάρκοβιτς.
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ
 

Η Διεθνής Διαφάνεια κατεβαίνει στο δρόμο

Diafaneia_Flyer_EventΗ λειτουργία της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» γίνεται αφορμή για να ξεκινήσουμε την εκστρατεία ενημέρωσης «Ώρα να Ξυπνήσουμε!». Και με σκοπό να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, η Διεθνής Διαφάνεια -Ελλάς «κατεβαίνει» στο δρόμο με τους εθελοντές της και την υποστήριξη ομάδας φίλων, διοργανώνοντας το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου σειρά εκδηλώσεων.
Έλα κι εσύ για να δυναμώσει η φωνή μας!
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013
Πλατεία Κοραή, Μετρό Πανεπιστήμιο, 12.00μ.μ. – 17.00μ.μ.
12.00μ.μ. / Χτυπάμε δυνατά για ν’ ακουστούμε!
Η μπάντα βραζιλιάνικων κρουστών Quilombo δίνει μουσικό τόνο στο μήνυμα «Ώρα να ξυπνήσουμε!».
13.00μ.μ./Stand-up comedy
Stand-up comedy με τον Σίλα Σεραφείμ.
14.00μ.μ. / Δεν σφυρίζουμε κλέφτικα
Οι εθελοντές μας φορούν σφυρίχτρες και καλούν σε ένα ηχηρό «ξύπνημα συνειδήσεων». Συνομιλούν και ενημερώνουν τον κόσμο για την Υπηρεσία «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!».
17.00μ.μ./ The Ride of Transparency
Μια διαφορετική ποδηλατική δράση υπέρ της διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Με τον Γιώργο Αμυρά ανεβαίνουμε στα ποδήλατά μας και συμμετέχουμε ενεργά ως πολίτες στη μάχη κατά της διαφθοράς.
Κεραμεικός/ Μεταξουργείο, Ιάσονος 18.
18.00μ.μ. / Street graffiti
Ο street artist b. δημιουργεί μία συμβολική τοιχογραφία στην καρδιά της πόλης αποτυπώνοντας σε εικόνες μία ζωή με περισσότερη διαφάνεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο